fbpx

AOW to firma faktoringowa która od ponad 30 lat oferuje faktoring.

AOW Faktoring S.A. – ul. Traugutta 16B, 42-215 Częstochowa

30 LAT NA RYNKU!

Godziny pracy: 8:00 – 15:00

Produkt doskonały, ale nie dla wszystkich

Finanse

FaktoringDo niedawna usługa faktoringu zaliczała się w świadomości polskich przedsiębiorców do stosunkowo nowych i drogich źródeł finansowania działalności firmy. Szczególnie było to widoczne w momencie porównywania kosztów faktoringu z kredytem bankowym, oferującym jedynie możliwość uzyskania środków finansowych na bieżącą działalność.

Niektórzy utożsamiali faktoring z windykacją. Nic bardziej błędnego. Umowa faktoringowa może zawierać w sobie usługę windykacyjną w przypadku wystąpienia nieterminowych płatności za faktury, ale jest to tylko jeden z jej elementów. Ostatnio pogląd na temat faktoringu oraz świadomość, na czym polega ta usługa, ulega zmianie. Dzieje się tak między innymi dzięki coraz szerszej dostępności, większej liczbie faktorów oraz licznym publikacjom na temat tego, czym jest faktoring i jakie korzyści można przy jego zastosowaniu uzyskać.

Początkowo oferta faktorów skierowana była przede wszystkim do firm średnich i dużych. Wraz z powstaniem mniejszych, niezależnych firm faktoringowych z niego mogła korzystać coraz większa liczba potencjalnych klientów. Nawet najmniejsze podmioty mogą obecnie liczyć na podpisanie umowy. Ważne jest, aby przy wyborze faktora sprawdzić, do kogo adresuje on swoją ofertę i ustalić czy nasza firma pasuje do tych kryteriów.

Wiele korzyści – jeden produkt

Faktoring to usługa, która oprócz poprawy płynności finansowej daje szereg dodatkowych korzyści. Wykorzystanie wszystkich możliwości, jakie oferuje profesjonalny faktor, pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa obrotu, ocenę nowych kontrahentów, poprawę dyscypliny płatniczej klientów, odciążenie lub całkowite wyeliminowanie stanowiska odpowiedzialnego za windykację, fachową obsługę prawna. Jak widać faktoring to naprawdę szerokie spektrum usług i tylko od każdego przedsiębiorcy z osobna zależy, w jakim stopniu wykorzysta on wszystkie zalety faktoringu.

Jeżeli już jednak skupimy się tylko na aspekcie finansowym usługi faktoringowej, to jej implementacja powinna zaowocować wymiernymi korzyściami, przykładowo:

 • wykorzystując środki uzyskane od faktora do zapłaty gotówkowej za usługi/materiały u swoich dostawców przedsiębiorca może liczyć na skonta (od kilku do kilkunastu procent), które często nie dość, że przewyższają koszt faktoringu czyli dają bezpośrednią korzyść finansową, to dodatkowo budują reputację firmy jako wiarygodnego partnera biznesowego, stwarzając kolejne możliwości (np. większy dostępny kredyt kupiecki);
 • wykorzystując środki uzyskane od faktora do realizacji kolejnych zamówień, które normalnie musiałyby czekać lub nie zostać zrealizowane ze względu na brak kapitału obrotowego, ponosząc koszt faktoringu przedsiębiorca jest w stanie robić większy obrót, a tym samym uzyskać dodatkową marżę na sprzedaży;
 • wykorzystując środki uzyskane od faktora do terminowego regulowania swoich zobowiązań przedsiębiorca nie naraża się na ewentualną egzekucję sądowo/komorniczą swoich należności przez zniecierpliwionych wierzycieli. Dotyczy to w szczególności przypadków, jeżeli terminy płatności uzyskane u dostawców są krótsze niż terminy płatności na wystawianych fakturach, uwzględniając ewentualne opóźnienia w zapłacie swoich klientów.

Dwa przykłady wraz z wyliczeniami.

1. Firma handlowa

Bez faktoringu

 • Posiada kapitał obrotowy w wysokości 100 tyś PLN
 • Realizuje stałą 20% marżę na sprzedaży
 • Dokonała sprzedaży na kwotę 100 tys. PLN z 30 dniowym terminem płatności, posiada kolejne zamówienia, ale musi poczekać na spływ należności aby je zrealizować

Dzięki faktoringowi

 • Finansuje faktury w wysokości 100 tys. PLN, otrzymuje od AOW 80 tys. PLN gotówki
 • Realizuje dodatkową sprzedaż w wysokości 80 tys. PLN

Dodatkowe korzyści

 • Koszt faktoringu 4%: 100 x 0,04 = 4 tys. PLN
 • Dodatkowa zrealizowana marża 20%: 80 x 0,2 = 16 tys.
 • Korzyści dzięki faktoringowi: 16 – 4 = 12 tys. PLN

2. Firma produkcyjna

Bez faktoringu

 • Posiada kapitał obrotowy w wysokości 200 tys. PLN
 • Dokonała sprzedaży na kwotę 200 tys. PLN z 30-dniowym terminem płatności, jednocześnie realizuje kolejne zamówienia dzięki zakupom materiałów z odroczonym 30-dniowym terminem płatności

Dzięki faktoringowi

 • Finansuje faktury w wysokości 200 tys. PLN, otrzymuje od AOW 160 tys. PLN
 • Dokonuje gotówkowej zapłaty za materiały do swojego dostawcy otrzymując upust w wysokości 5%

Dodatkowe korzyści

 • Koszt faktoringu 3%: 200 x 0,03 = 6 tys. PLN
 • Upust od dostawcy za płatność gotówkową 5%: 160 x 0,05 = 8 tys. PLN
 • Korzyści dzięki faktoringowi: 8 – 6 = 2 tys. PLN

Faktoring z definicji nie nadaje się do wdrożenia w firmach, które prowadzą sprzedaż gotówkową lub na bardzo krótki termin płatności, przykładowo siedem dni. Przyspieszenie płatności o te kilka dni nie da żadnych korzyści, a wygeneruje jedynie niepotrzebne koszty. Kolejna grupa firm, które nie powinny stosować faktoringu, to podmioty prowadzące sprzedaż na bardzo niskich marżach. Jeżeli robimy transakcje o dużych wolumenach lecz nisko marżowe, z zyskownością rzędu 2-5 proc., to faktoring pochłonie całą naszą marżę.