Pytania i odpowiedzi

1. Podstawowe pojęcia: Faktor, Faktorant i Odbiorca.

2. Jakie dokumenty są wymagane do podpisania umowy faktoringowej?

3. Czy sprawdzając Odbiorcę celem dodania go do umowy faktoringowej kontaktujecie się z nim?

4. Czy jest możliwe podpisanie umowy faktoringowej z nowopowstałą firmą?

5. Czy mogę zgłosić do umowy tylko jednego Odbiorcę?

6. Czy muszę przekazywać do faktoringu wszystkie wystawiane faktury?

7. Jakie obroty w skali roku musi mieć moja firma aby móc skorzystać z usługi faktoringu?

8. Jaki jest koszt faktoringu?

9. Jaka jest procedura wykupu moich faktur?

10. Jakie zabezpieczenia muszę ustanowić na rzecz Faktora?

11. Jak będę się dowiadywał o płatnościach dokonywanych przez moich Odbiorców na konto Faktora?

12. Co się dzieje w przypadku braku zapłaty za faktury przez Odbiorcę?

13. Czy podpisanie umowy faktoringowej nie wpłynie na pogorszenie moich stosunków z Odbiorcami?

14. Jaka jest minimalna wartość faktury przekazanej do faktoringu?

15. Co muszę zrobić aby rozpocząć finansowanie moich faktur?

16. Czy w trakcie trwania umowy można dodawać nowych odbiorców?

17. Posiadam faktury, których wartość przewyższa przyznany mi limit. W jakiej wysokości dostanę finansowanie i co z pozostałą kwotą?

18. Co to jest faktoring zamówieniowy i jak to działa w praktyce?

19. Czy zaległości w ZUS lub US definitywnie uniemożliwiają podpisanie umowy faktoringowej?

20. Co to jest faktoring z regresem (niepełny)?