fbpx

AOW to firma faktoringowa która od ponad 30 lat oferuje faktoring.

AOW Faktoring S.A. – ul. Traugutta 16B, 42-215 Częstochowa

30 LAT NA RYNKU!

Godziny pracy: 8:00 – 15:00

Raport – profesjonalne zarządzanie należnościami

Jakub Barańczuk, analityk rynkowy Agencji Obrotu Wierzytelnościami „Kinkel i Masłowski” Sp. z o.o.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej rozszerzyło w znacznym stopniu kontakty rodzimych przedsiębiorstw, umożliwiło i ułatwiło nawiązywanie współpracy i nowych stosunków handlowych z zagranicą. Równocześnie nawarstwiają się problemy z rozliczeniami należności u partnerów zagranicznych. Dlatego zapewne zlecenia windykacji wobec firm zagranicznych zwiększą w najbliższym czasie swój udział na rynku obrotu wierzytelnościami. Wydaje się, że w najbliższych latach polskie firmy windykacyjne zmuszone będą do nawiązania współpracy z podobnymi podmiotami, głównie w Niemczech. Może się okazać, że oferowanie ściągania wierzytelności zagranicznych będzie usługą oczywistą i konieczną dla utrzymania się na naszym rynku.

Zmiany gospodarcze znajdują natychmiastowe odzwierciedlenie na rynku długów, toteż można się spodziewać fali długów przedsiębiorstw, które nie odnalazły się na trudnym konkurencyjnie rynku europejskim. Jednocześnie wzrost gospodarczy może przynieść ogólna poprawę sytuacji części przedsiębiorstw i w takim przypadku inwestowanie w wierzytelności tych branż odbywać się będzie na większą skalę. Może to dotyczyć np. sektora produkcji spożywczej.

Dopóki nie wyjaśnią się kwestie związane z opodatkowaniem i księgowaniem obrotu wierzytelnościami, na rynku dominować będzie windykacja oraz faktoring, a więc finansowanie działalności przedsiębiorstw poprzez wykup niewymagalnych faktur. W szczególności na brak finansowania narzekają firmy małe i średnie, rozwijające się ale niekorzystnie wypadające w ocenie banków. Rozwój faktoringu uważam za najważniejszą z nowych tendencji na rynku wierzytelności.

Duża liczba podmiotów oferujących windykację a tym samym nasilenie konkurencyjnej walki wymusiło na podmiotach obrotu wierzytelnościami wyspecjalizowanie się w określonych działaniach. Ta tendencja będzie się pogłębiać. Zwracają też uwagę systemy monitoringu płatności. Ten rodzaj działalności ma dużą szansę powodzenia, gdyż coraz więcej przedsiębiorców ukierunkowana jest bardziej na wyeliminowanie ryzyka braku otrzymania zapłaty niż na późniejszą windykację długów.

Finansista nr 9-10, wrzesień-październik 2004, strona 28

Faktoring