fbpx

AOW to firma faktoringowa która od ponad 30 lat oferuje faktoring.

AOW Faktoring S.A. – ul. Traugutta 16B, 42-215 Częstochowa

30 LAT NA RYNKU!

Godziny pracy: 8:00 – 15:00

Relacje Inwestorskie:

Archiwa raportów bieżących:
Raporty bieżące:

09.11.2016
ESPI – Raport bieżący 4/2016
Zawarcie znaczącej umowy faktoringowej

27.09.2016
ESPI – Raport bieżący 3/2016
Usunięcie skutków zdarzenia uprawniającego do żądania wykupu obligacji

27.09.2016
ESPI – Raport bieżący 2/2016
Wystąpienie zdarzenia uprawniającego do żądania wykupu obligacji

27.09.2016
ESPI – Raport bieżący 1/2016
Przystąpienie do systemu ESPI

12.07.2016
Raport bieżący 19/2016
Zawarcie znaczącej umowy faktoringowej

30.06.2016
Raport bieżący 18/2016
Zawarcie znaczącego aneksu do umowy faktoringowej

22.06.2016
Raport bieżący 17/2016
Zakończenie subskrypcji obligacji serii I

14.06.2016
Raport bieżacy 16/2016
Korekta raportu 15/2016

14.06.2016
Raport bieżący 15/2016
Zakończenie emisji obligacji Emitenta

14.06.2016
Raport bieżący 14/2016
Zawarcie znaczącej umowy faktoringowej

10.06.2016
Raport bieżący 13/2016
Informacja o niewypełnieniu w terminie zobowiązań wynikających z dłużnych instrumentów finansowych

25.05.2016
Raport bieżacy 12/2016
Zawarcie znaczącej umowy faktoringowej

23.05.2016
Raport bieżący 11/2016
Zawarcie znaczącego aneksu do umowy faktoringowej

12.05.2016
Raport bieżący 10/2016
Informacja o rozpoczęciu oferty publicznej obligacji serii H

26.04.2016
Raport bieżący 9/2016
Terminowy wykup obligacji serii C

26.04.2016
Raport bieżący 8/2016
Zawarcie znaczącej umowy faktoringowej

21.03.2016
Raport bieżacy 7/2016
Zawarcie znaczącego aneksu do umowy faktoringowej

17.03.2016
Raport bieżący 6/2016
Zawarcie znaczącej umowy faktoringowej

10.03.2016
Raport bieżący 4/2016
Zawarcie dwóch znaczących umów faktoringowych

29.02.2016
Raport bieżący 3/2016
Zawarcie dwóch znaczących umów faktoringowych

13.01.2016
Raport bieżący 2/2016
Zawarcie znaczącego aneksu do umowy faktoringowej

13.01.2016
Raport bieżący 1/2016
Daty przekazywania w roku 2016 raportów okresowych