fbpx

AOW to firma faktoringowa która od ponad 30 lat oferuje faktoring.

AOW Faktoring S.A. – ul. Traugutta 16B, 42-215 Częstochowa

30 LAT NA RYNKU!

Godziny pracy: 8:00 – 15:00

Relacje Inwestorskie:

Archiwa raportów bieżących:
Raporty bieżące:

12.11.2019
ESPI – Raport bieżący 15/2019
Zawarcie znaczącej umowy faktoringowej

05.11.2019
ESPI – Raport bieżący 14/2019
Zawarcie znaczącego aneksu do umowy faktoringowej

30.10.2019
ESPI – Raport bieżący 13/2019
Zawarcie znaczącej umowy faktoringowej

18.10.2019
ESPI – Raport bieżący 12/2019
Zawarcie znaczącej umowy faktoringowej

30.09.2019
ESPI – Raport bieżący 11/2019
Wykup obligacji serii I

17.09.2019
Raport bieżący 9/2019
Umorzenie części obligacji serii I

12.09.2019
ESPI – Raport bieżący 10/2019
Zawarcie znaczącej umowy faktoringowej

05.09.2019
Raport bieżący 8/2019
Zakończenie subskrypcji obligacji serii M

09.08.2019
Raport bieżący 7/2019
Informacja o podjęciu uchwały w sprawie emisji obligacji serii M

02.08.2019
ESPI – Raport bieżący 9/2019
Zawarcie znaczącej umowy faktoringowej

30.07.2019
Raport bieżący 5/2019
Zmiana daty publikacji raportu półrocznego za rok 2019

24.07.2019
ESPI – Raport bieżący 8/2019
Zawarcie znaczącej umowy faktoringowej

04.06.2019
ESPI – Raport bieżący 7/2019
Zawarcie znaczącej umowy faktoringowej

31.05.2019
ESPI – Raport bieżący 6/2019
Wykup obligacji serii H

15.05.2019
ESPI – Raport bieżący 5/2019
Zawarcie znaczącej umowy faktoringowej

11.04.2019
Raport bieżący 4/2019
Zakończenie subskrypcji obligacji serii L

03.04.2019
ESPI – Raport bieżący 4/2019
Zawarcie znaczącej umowy faktoringowej

28.03.2019
Raport bieżący 3/2019
Informacja o podjęciu uchwały w sprawie emisji obligacji serii L

26.02.2019
ESPI – Raport bieżący 3/2019
Zawarcie znaczącego aneksu do umowy faktoringowej

31.01.2019
ESPI – Raport bieżący 2/2019
Zawarcie znaczącej umowy faktoringowej

11.01.2019
ESPI – Raport bieżący 1/2019
Zawarcie znaczącej umowy faktoringowej

11.01.2019
Raport bieżący 1/2019
Daty przekazywania w roku 2019 raportów okresowych