fbpx

AOW to firma faktoringowa która od ponad 30 lat oferuje faktoring.

AOW Faktoring S.A. – ul. Traugutta 16B, 42-215 Częstochowa

30 LAT NA RYNKU!

Godziny pracy: 8:00 – 15:00

Relacje Inwestorskie:

Archiwa raportów bieżących:
Raporty bieżące:

26.10.2020
ESPI – Raport bieżący 4/2020
Wykup obligacji serii K

16.10.2020
Raport bieżący 6/2020
Informacja o umorzeniu obligacji własnych

17.02.2020
ESPI – Raport bieżący 3/2020
Wykup obligacji serii J

12.02.2020
ESPI – Raport bieżący 2/2020
Zawarcie znaczącej umowy faktoringowej

28.01.2020
Raport bieżący 3/2020
Zakończenie subskrypcji obligacji serii N

10.01.2020
ESPI – Raport bieżący 1/2020
Zawarcie znaczącej umowy faktoringowej

10.01.2020
Raport bieżący 2/2020
Informacja o podjęciu uchwały w sprawie emisji obligacji serii N

10.01.2020
Raport bieżący 1/2020
Daty przekazywania w roku 2020 raportów okresowych