31.08.2022
Raport bieżący 5/2022
Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za rok 2022

20.05.2022
ESPI – Raport bieżący 3/2022
Zawarcie znaczących aneksów do umów faktoringowych

21.04.2022
ESPI – Raport bieżący 2/2022
Wykup obligacji serii N

7.04.2022
ESPI – Raport bieżący 1/2022
Zawarcie znaczącej umowy faktoringowej

3.03.2022
Raport bieżący nr 3/2022
Informacja o umorzeniu obligacji własnych

31.01.2022
Raport bieżący nr 2/2022
Daty przekazywania w roku 2022 raportów okresowych

26.01.2022
Raport bieżący nr 1/2022
Zakończenie subskrypcji obligacji serii P