20.10.2021
ESPI – Raport bieżący 4/2021
Zawarcie znaczącej umowy faktoringowej

1.10.2021
ESPI – Raport bieżący 3/2021
Zawarcie znaczącej umowy faktoringowej

8.09.2021
ESPI – Raport bieżący 2/2021
Wykup obligacji serii M

28.06.2021
Raport bieżący 6/2021
Informacja o umorzeniu obligacji własnych

12.06.2021
ESPI – Raport bieżący 1/2021
Zawarcie znaczącego aneksu do umowy faktoringowej

13.05.2021
Raport bieżący 5/2021
Zakończenie subskrypcji obligacji serii O – uzupełnienie

5.05.2021
Raport bieżący 4/2021
Zakończenie subskrypcji obligacji serii O

14.04.2021
Raport bieżący 3/2021
Informacja o podjęciu uchwały w sprawie emisji obligacji serii O

08.01.2021
Raport bieżący 1/2021
Daty przekazywania w roku 2021 raportów okresowych