25.01.2023
Raport bieżący 1/2023
Daty przekazywania w roku 2023 raportów okresowych

5.01.2023
ESPI – Raport bieżący 7/2022
Zawarcie znaczącej umowy faktoringowej

30.12.2022
ESPI – Raport bieżący 6/2022
Zawarcie znaczącego aneksu do umowy faktoringowej 

29.12.2022
ESPI – Raport bieżący 5/2022
Zawarcie znaczącej umowy faktoringowej 

16.12.2022
Raport bieżący 9/2022
Zakończenie subskrypcji obligacji serii R

18.11.2022
Raport bieżący 7/2022
Informacja o podjęciu uchwały w sprawie emisji obligacji serii R

10.10.2022
ESPI – Raport bieżący 4/2022
Wykup obligacji serii L

31.08.2022
Raport bieżący 5/2022
Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za rok 2022

20.05.2022
ESPI – Raport bieżący 3/2022
Zawarcie znaczących aneksów do umów faktoringowych

21.04.2022
ESPI – Raport bieżący 2/2022
Wykup obligacji serii N

7.04.2022
ESPI – Raport bieżący 1/2022
Zawarcie znaczącej umowy faktoringowej

3.03.2022
Raport bieżący nr 3/2022
Informacja o umorzeniu obligacji własnych

31.01.2022
Raport bieżący nr 2/2022
Daty przekazywania w roku 2022 raportów okresowych

26.01.2022
Raport bieżący nr 1/2022
Zakończenie subskrypcji obligacji serii P