fbpx

AOW to firma faktoringowa która od ponad 30 lat oferuje faktoring.

Restrukturyzacja Przedsiębiorstw

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej nie jest łatwe. To proces, w którym mogą pojawiać się różne momenty kryzysowe, wynikające z różnych przyczyn, m.in.:

  • Brak zapłaty dużej faktury przez kontrahenta.
  • Chwilowy, gwałtowny spadek sprzedaży.
  • Zbyt duże inwestycje, dokonane w jednym momencie.
  • Odejście największego/kluczowego klienta.
  • Sytuacje losowe, takie jak pożar, powódź czy kradzież.

Każde z tych zdarzeń może poważnie zachwiać płynnością finansową firmy i zagrozić jej dalszemu istnieniu. Kolejne wypadki można łatwo przewidzieć: wzrost zobowiązań i niepokój wierzycieli, ich wstąpienie na drogę sądową i wszczęcie egzekucji komorniczej. Banki często odmawiają współpracy i same dołączają do egzekucji majątku, co ostatecznie pogrąża sytuację firmy.

Dla AOW podstawowym warunkiem przeprowadzenia restrukturyzacji finansowej jest możliwość kontynuowania przez Klienta produkcji/świadczenia usług oraz ich sprzedaż do wiarygodnych kontrahentów. Działając na kilku płaszczyznach, jesteśmy w stanie postawić na nogi firmę, wokół której już „zaciskała się pętla”. Z jednej strony zajmujemy się spłatą wierzytelności, oddalając tym samym groźbę egzekucji komorniczej i licytacji majątku. Z drugiej, dokonujemy windykacji wierzytelności, które do tej pory nie zostały ściągnięte. I najważniejsze: rozpoczynamy finansowanie bieżącej działalności w oparciu o usługę faktoringu. Nasz Klient tym samym może skupić się na odbudowie swojego przedsiębiorstwa – poszukiwaniu klientów oraz produkcji dóbr czy świadczeniu usług.

Zakończona sukcesem restrukturyzacja finansowa pozwala naszym Klientom na przezwyciężenie sytuacji kryzysowej i kontynuowanie rozwoju prowadzonego przez siebie biznesu.