fbpx

AOW to firma faktoringowa która od ponad 30 lat oferuje faktoring.

AOW Faktoring S.A. – ul. Traugutta 16B, 42-215 Częstochowa

30 LAT NA RYNKU!

Godziny pracy: 8:00 – 15:00

Rosną obroty firm faktoringowych

– Rynek rozwija się szybciej, niż prognozowano na początku roku. Widać wyraźnie, ze w stosunku do 2009 r. sprzedaż firm korzystających z faktoringu znacząco wzrosła – mówi Sebastian Grabek, dyrektor Departamentu Faktoringu w HSBC.

Według Mirosława Jakowieckiego, szefa Polskiego Związku Faktorów (PZF) oraz prezesa Pekao Faktoring, znaczny wzrost dynamiki rynku faktoringowego wynika z polepszającej się koniunktury w gospodarce. Zdaniem Grabka widać wyraźnie poprawę sytuacji firm w branżach, które tradycyjnie korzystają z faktoringu, głównie stalowej, handlu hurtowego, budownictwa i transportu. – Można też zaobserwować większą otwartość banków i firm faktoringowych na finansowanie firm, a co za tym idzie – większą konkurencję i niższe ceny – dodaje Grabek.

OBRÓT FAKTURAMI ROŚNIE

Najwięksi faktorzy*

Wykupione wierzytelności w mld zł

Zmiana roczna w proc.

     

Raiffeisen Bank

9,52

52

ING CF

8,62

28

Coface Poland Factoring

5,10

78

Pekao Faktoring

4,00

14

Polfactor

3,19

8

Bank Millennium

3,07

66

źródło: banki, PZF     *dane za 3 kwartały 2010 r.

W przeciwieństwie do ubiegłego roku w 2010 r. równo rosną obroty zarówno wyspecjalizowanych firm faktoringowych, jak i banków. Z naszych wyliczeń wynika, że w przypadku tych pierwszych wyniosły przez pierwsze dziewięć miesięcy roku 27,5 mld zł, co oznacza wzrost w ujęciu rocznym o 27 proc. Obroty siedmiu banków zwiększyły się zaś o 28 proc., do 17,7 mld zł. W danych dotyczących spółek uwzględniamy nie tylko firmy zrzeszone w PZF, ale także dwie notowane na giełdzie – Grupę Finansową Premium oraz AOW Faktoring.

Z szacunków ‘Rz” wynika, że w tym roku wartość wykupionych wierzytelności przekroczy 60 mld zł wobec ponad 50 mld zł w 2009 r. – O tym, że obroty rosną, świadczy choćby to, że planujemy w następnym miesiącu kolejną emisję obligacji, która będzie co najmniej dwukrotnie wyższa niż ostatnia. Pieniądze z emisji przeznaczamy właśnie na zwiększenie akcji faktoringowej – mówi Michał Kinkel, prezes AOW Faktoring. Ta firma niedawno wyemitowała obligacje na 5 mln zł.

Wszystkie instytucje zwiększyły obroty, z wyjątkiem Banku DnB Nord, SEB Commercial Finance oraz Kredyt Banku. Danych tym razem nie przekazał nam Deutsche Bank.

Katarzyna Ostrowska

Rosna_obroty_firm_faktoringowych.pdf
Rzeczpospolita z dnia 2010-10-07, Ekonomia i Rynek
www.rp.pl

Faktoring