fbpx

AOW to firma faktoringowa która od ponad 30 lat oferuje faktoring.

AOW Faktoring S.A. – ul. Traugutta 16B, 42-215 Częstochowa

30 LAT NA RYNKU!

Godziny pracy: 8:00 – 15:00

Rozmowa z panem Julianem Kinklem, prezesem AOW

Zatory płatnicze stały się niestety częstym zjawiskiem w naszym życiu gospodarczym. Pewną funkcję łagodzącą to zjawisko pełni rynek obrotu wierzytelnościami. Dostarcza on szybkich pieniędzy firmom mającym kłopoty z utrzymaniem płynności finansowej. Firmy takie mają do wyboru sprzedaż lub zlecenie windykacji swoich przeterminowanych należności.

Tak, oferujemy naszym klientom obie usługi, przy czym zakup wierzytelności prowadzi z reguły do szybkiej płatności z naszej strony. Spełnione jest w ten sposób podstawowe oczekiwanie firm decydujących się na sprzedaż swoich należności: szybkie uzyskanie gotówki. Zlecenie windykacji jest natomiast dobrym rozwiązaniem w przypadku niepewności co do przyszłej wypłacalności dłużnika. Nie jest to sposób na szybkie uzyskanie pieniędzy (windykacja z reguły trwa od kilku do kilkunastu tygodni) a raczej zabezpieczenia się przed stratą, która wystąpiłaby gdyby niepłacący dłużnik ostatecznie ogłosił upadłość lub otworzył postępowanie układowe.

Co Państwo robicie z posiadanymi wierzytelnościami?

Należy pamiętać, że trafiają do nas przeważnie wierzytelności których dłużnicy w większym lub mniejszym stopniu borykają się z trudnościami płatniczymi i brakiem gotówki. Wierzytelności na ogół rozliczmy poprzez różnego rodzaju kompensaty: oparte na wzajemnych rozliczeniach księgowych, towarowych, potrąceniach, zamianie jednej wierzytelności na inną, itp. Dysponujemy dużą bazą danych opartą na blisko dziesięcioletnim doświadczeniu oraz rozeznaniem rynku. Umożliwia nam to dokonanie rozliczeń trudno osiągalnych dla pierwotnych wierzycieli. Ich działalność jest ograniczona do konkretnej branży, a możliwości kompensat zamykają się w szerszym lub węższym kręgu współpracujących kontrahentów. Nam na ogół udaje się wypracować jakiś schemat rozliczenia. Natomiast w razie odmowy współpracy ze strony dłużnika, wierzytelność sprzedajemy zainteresowanym podmiotom, potrącamy lub windykujemy poprzez uzyskanie tytułu wykonawczego i egzekucję z majątku. Jest to droga dla dłużników znacznie droższa, i często prowadząca do poważnych perturbacji w funkcjonowaniu włącznie z upadłością.

Na co należy zwracać uwagę przy wyborze firmy obracającej wierzytelnościami?

W przypadku sprzedaży wierzytelności z płatnością w dniu zawarcia umowy należy dopilnować dokonania płatności (potwierdzić dokonanie przelewu lub prawidłowości czeku przed wydaniem dokumentów cesji). W przypadku sprzedaży z terminem płatności lub zlecenia windykacji należy zebrać informacje o firmie windykacyjnej dotyczące jej wiarygodności i solidności, najlepiej poprzez sprawdzenie referencji lub zamówienie raportu w wywiadowni gospodarczej.

Gazeta Prawna
www.gazetaprawna.pl