fbpx

AOW to firma faktoringowa która od ponad 30 lat oferuje faktoring.

Istniejący w Polsce od początku lat 90. rynek obrotu wierzytelnościami podlega stałym zmianom.

Początkowo obrót długami dotyczył głównie rozliczeń między nowo powstającymi firmami prywatnymi oraz dużymi państwowymi przedsiębiorstwami. Do dostawców wierzytelności należeli głównie mniejsi kooperanci dużych firm państwowych.

Popularne długi

Następną wielką falą wierzytelności kupowanych masowo były należności państwowej służby zdrowia. Do czasu pierwszej reformy w 1998 r. były one zobowiązaniami skarbu państwa i było wielu chętnych na ich nabycie. Wierzytelności te sprzedawali głównie dostawcy ciepła, energii i firmy farmaceutyczne. Nabywały je firmy płacące wysokie podatki, np. zakłady spirytusowe, kasyna gry, zakłady tytoniowe, jak również wiele mniejszych firm w celu oszczędzenia na rozliczeniu z fiskusem. W końcowym okresie rynek tego typu wierzytelności zdominowały banki, które kupowały długi płacąc po 100 proc. ich wartości nominalnej, licząc tylko na przyrost odsetek.

Nowe tendencje

Rozwój firm inwestujących w wierzytelności przyhamowała mocno panująca od 2000 r. recesja, a duża liczba upadłości oraz postępowań układowych zwiększała ryzyko takich inwestycji. Rynek zaczął ewoluować w kierunku windykacji.

Marlena Gałczyńska

Puls Biznesu 27.11.2003
www.pb.pl