fbpx

AOW to firma faktoringowa która od ponad 30 lat oferuje faktoring.

AOW Faktoring S.A. – ul. Traugutta 16B, 42-215 Częstochowa

30 LAT NA RYNKU!

Godziny pracy: 8:00 – 15:00

Rząd ma obciąć karne odsetki

Lada dzień Komitet Rady Ministrów ma rozważyć obniżkę o kilka procent odsetek ustawowych. Bankowcy oraz prawnicy sceptycznie oceniają tę propozycję, cieszą się mali i średni przedsiębiorcy.

Jest prawie pewne, że na dzisiejszym posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów (dawny Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów) będzie rozpatrywana propozycja zmniejszenia wysokości odsetek ustawowych. Podobno rząd zamierza je obniżyć do 16 proc. Wynoszą one 20 proc. w skali roku. Obniżka miałaby obowiązywać od 25 lipca.

Opinie przedstawicieli różnych branż co do tego pomysłu są podzielone. Chłodno do ewentualnej obniżki wysokości odsetek ustawowych odnoszą się m.in. bankowcy.

– Obecnie dyskusyjne byłoby obniżanie odsetek ustawowych, zwłaszcza patrząc na ich relacje do obecnej wysokości stóp procentowych – mówi Andrzej Topiński, prezes Związku Banków Polskich.

Dodaje, że – paradoksalnie – zmniejszenie wielkości odsetek ustawowych może spowodować zatory płatnicze. Dłużnicy, nie bojąc się wysokich kar, będą kredytować swoją działalność, nie uiszczając należności.

– Choć spada oprocentowanie kredytów, to obniżka odsetek ustawowych nie jest dobrym pomysłem. Zwłaszcza w sytuacji, gdy wiele firm jest zadłużonych, a ich wierzyciele nie mogą doczekać się pieniędzy – mówi Ryszard Brudkiewicz, prawnik z kancelarii radcy prawnego Renaty Urowskiej.

Innego zdania są przedstawiciele małych i średnich firm.

– Taka zmiana powinna pomóc drobnym przedsiębiorcom. Zwłaszcza tym, którzy borykają się z problemami finansowymi – mówi Małgorzata Słojewska, dyrektor generalny Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług.

Podkreśla, że argumentem przemawiającym za obniżką, jest m.in. spadająca inflacja.

Puls Biznesu nr 137 z dnia 18.07.02
www.pb.pl