fbpx

AOW to firma faktoringowa która od ponad 30 lat oferuje faktoring.

Skuteczne rozwiązanie, ale czy dla wszystkich?

Faktoring to nowoczesne i przyjazne narzędzie finansowe. Nadaje się dla firm małych i dużych na praktycznie każdym etapie rozwoju.

Michal Kinkel
Jest proste w zastosowaniu i zapewnia szereg korzyści, takich jak szybki dostęp do gotówki, bezpieczeństwo prowadzenia działalności, swobodę w decydowaniu, kiedy i ile środków z wystawionych faktur chcemy uruchomić. Wykorzystany w sposób umiejętny, pozwala zbudować pozytywne relacje zarówno z naszymi dostawcami, jak i odbiorcami, zapewniając jednocześnie płynność finansową, która jest kluczowa dla prawidłowego funkcjonowania każdej firmy.

Dla małych i dużych

Z faktoringu może korzystać praktycznie każda firma, która prowadzi sprzedaż z odroczonym terminem płatności. Należy jednak pamiętać, że faktoring to też koszty. W związku z tym, że usługa zapewnia znacznie więcej niż tylko finansowanie, jak to ma miejsce w przypadku kredytu bankowego, jej koszt jest też odpowiednio wyższy. Z reguły łączny miesięczny koszt finansowania faktur mieści się w granicach od około l proc. dla korporacji do 4 proc. dla mikroprzedsiębiorstw. W zamian za to otrzymujemy kompleksowe narzędzie, które wykorzystane W umiejętny sposób, znacznie ułatwi poprawne zarządzanie zarówno finansami w naszej firmie, jak i polityką kredytową w stosunku do obecnych oraz nowych kontrahentów.

Komu się nie opłaca?

W zasadzie można tu wyróżnić dwa przypadki. Pierwszy to sprzedaż gotówkowa. Jeżeli prowadzimy sprzedaż gotówkową, to nie ma faktury z odroczonym terminem płatności, która może być przedmiotem finansowania. Nie ma też ryzyka, ponieważ zapłatę otrzymujemy w tym samym momencie, co wydanie towaru. Drugi przypadek, to sprzedaż generująca niskie marże, które nie pozwalają pokryć kosztów faktoringu. Jeżeli przykładowo marża wynosi 5 proc., a termin płatności – 90 dni, to nawet przy koszcie na poziomie 1 proc. koszt faktoringu ‘zjada‘ prawie całą marżę. Jeżeli dodatkowo nasz kontrahent opóźni się w płatnościach, to prowizja dodatkowa może spowodować, że cała transakcja zamknie się stratą.

Mniej popularne przeznaczenie

Natomiast faktoring może znaleźć zastosowanie nawet w mniej oczywistych przypadkach. Przykładowo firma, która generuje nadwyżki finansowe przez cały rok i nie cierpi na brak gotówki potrzebnej do realizacji kolejnych zleceń, na pierwszy rzut oka wydaje się, że nie jest klientem dla faktora. Takie firmy powinny skupić się przede wszystkim na bezpieczeństwie obrotu i poprawnej weryfikacji kontrahentów. Równie ważne jest pilnowanie spływu należności i odpowiednia oraz adekwatna reakcja, jeżeli występują opóźnienia w zapłacie. I tu otwiera się szerokie pole do współpracy. Każdy profesjonalny faktor ma w swojej ofercie usługę inkasa należności. Pozbawiona funkcji finansowania jest zdecydowanie tańsza od zwykłego faktoringu i wynosi zazwyczaj ułamek procenta liczony od każdej faktury przekazanej do inkasa. W zamian otrzymujemy profesjonalną ocenę i weryfikację naszych kontrahentów oraz w przypadku braku terminowej spłaty – windykację zarówno polubowną, jak i sądowo-komorniczą.

Nawet dla płynnych finansowo

Faktoring może być też narzędziem pomocniczym dla firm, które nie mają problemów z bieżącą płynnością. Jednakże raz na jakiś czas spływa duże zlecenie, które przewyższa możliwości danego przedsiębiorstwa. Faktoring staje się wówczas idealnym narzędziem, które pozwala na bezproblemową realizację dużych pojedynczych zleceń. Możemy uplynnić już wystawione faktury i za otrzymane środki spokojnie przystąpić do realizacji tego zamówienia

Klient szablonowy

Natomiast modelowy klient firmy faktoringowej to taki, który dzięki zastosowaniu faktoringu jest w stanie zrealizować zlecenia, które inaczej musiałby odrzucić ze względu na brak środków obrotowych na ich realizację. Jeżeli marża generowana na sprzedaży przewyższa koszt faktoringu, to zrealizowanie takiego zlecenia jest dla nas dodatkowym zyskiem. Istotne jest umiejętne wykorzystanie gotówki, którą uzyskujemy dzięki finansowaniu swoich faktur. Możemy ją wykorzystać do płatności gotówkowej u własnych dostawców. Dzięki temu można negocjować skonta, które niejednokrotnie w dużej mierze pokrywają koszt faktoringu, a czasami potrafią go nawet przewyższyć, a wtedy jest to już czysty zysk.

Autor jest prezesem zarządu w firmie AOW Faktoring SA

skuteczne_rozwiazanie_ale_czy_dla_wszystkich.pdf
Gazeta Finansowa, 18.04.2014
www.gf24.pl