fbpx

AOW to firma faktoringowa która od ponad 30 lat oferuje faktoring.

AOW Faktoring S.A. – ul. Traugutta 16B, 42-215 Częstochowa

30 LAT NA RYNKU!

Godziny pracy: 8:00 – 15:00

Sposób na konkurencję

Każde przedsiębiorstwo posiada mniejsze lub większe zapotrzebowanie na kapitał. Jest ono różne w zależności od etapu rozwoju, na którym znajduje się w danej chwili, przyjętej strategii oraz koniunktury gospodarczej i rozwoju rynku usług finansowych w kraju w którym swoją prowadzi działalność.


Michał Kinkel – Faktoring jest jednym z bardziej elastycznych źródeł finansowania bieżącej działalności firmy i nadaje się do zastosowania w bardzo szerokim spektrum przypadków. Jeżeli na danym rynku działa zróżnicowana grupa faktorów, kierujących swoją ofertę zarówno do firm mikro, MSP, jak i dużych, praktycznie na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwo może wykorzystać faktoring do poprawy płynności finansowej oraz bezpieczeństwa obrotu.


Faktoring polega na wykupie przez Faktora niewymagalnych faktur natychmiast po ich wystawieniu. Tak więc każda firma która prowadzi sprzedaż z odroczonym terminem płatności, może wykorzystać tą formę finansowania do uzyskania gotówki tuż po wystawieniu faktury bez konieczności oczekiwania 30, 60, 90 lub więcej dni do ustalonego terminu płatności. Uzyskane w ten sposób środki finansowe można przeznaczyć na dowolny cel związany z potrzebami finansowymi. Dodatkową ważną korzyścią dla przedsiębiorcy korzystającego z faktoringu jest analiza kontrahentów dokonywana przez faktora. Uzyskane w ten sposób informacje na temat naszych odbiorców mogą zapobiec powstaniu w przyszłości strat związanych z ich słabą kondycją finansową.


Szczególnie firmy młode, rozpoczynające działalność, z reguły nie korzystają z żadnych form finansowania oprócz kapitałów własnych. Produkty bankowe stają się dostępne po przynajmniej roku prowadzenia działalności. Faktoring jest więc idealnym narzędziem nie tylko ze względu na zapewnienie płynności finansowej od samego początku ich działalności. Firma faktoringowa specjalizująca się w obsłudze tego typu podmiotów dokona analizy naszych obecnych i potencjalnych partnerów handlowych i ustali z którymi można bezpiecznie prowadzić obrót z odroczonym terminem płatności, a którym przyznanie kredytu kupieckiego wiąże się ze zwiększonym ryzykiem. Dla początkującej firmy faktoring jest jednym z łatwiej dostępnych źródeł finansowania i zapewnienia płynności finansowej, a usługi dodatkowe stanowią wsparcie zapewniające od początku przewagę konkurencyjną.


Autor jest prezesem zarządu AOW Faktoring Sp. z o.o.


Sposob_na_konkurencje.pdf
Gazeta Finansowa z dnia 19.11.2010
www.gf24.pl