fbpx

AOW to firma faktoringowa która od ponad 30 lat oferuje faktoring.

AOW Faktoring S.A. – ul. Traugutta 16B, 42-215 Częstochowa

30 LAT NA RYNKU!

Godziny pracy: 8:00 – 15:00

Spowolnienie nie sprzyja nowościom

W niestabilnej sytuacji gospodarczej także firmy faktoringowe są ostrożniejsze i wolą nie wprowadzać nowych produktów.

Nowości w ofertach firm faktoringowych pojawiają się zwykle w czasach dobrej koniunktury i zwiększonego wzrostu gospodarczego. Rok 2012 z pewnością takim nie będzie.

– To raczej czas wyczekiwania na to, co się będzie działo w Polsce po Euro 2012 i na dalsze losy kryzysu zadłużeniowego w strefie euro. Dlatego nie spodziewałbym się większych zmian w ofercie firm faktoringowych – twierdzi Michał Kinkel, prezes AOW Faktoring.

Zamiast wprowadzać nowe produkty, firmy faktoringowe stawiają na działania marketingowe. Choć nawet bez promocji faktoring cieszy się dużą popularnością, bo w czasie spowolnienia gospodarczego wiele firm poszukuje wsparcia u faktorów. Ci natomiast, usatysfakcjonowani popytem na swoje usługi, nie widzą potrzeby wprowadzania nowych produktów.

–   Można stwierdzić, że większość faktorów nie planuje w najbliższych miesiącach wprowadzania jakichś specjalnych rozwiązań. Rynek faktoringu jest stabilny, utrzymuje się tendencja wzrostowa, a dostępność usług jest większa niż kredytu bankowego, co ma znaczenie szczególnie w niepewnych czasach – potwierdza Paweł Bryła, członek zarządu BRE Faktoring.

Powrót do korzeni

Zdaniem Grzegorza Pardeli, dyrektora handlowego w Pragma Faktoring, widoczną tendencją w ostatnim czasie jest powrót do faktoringu klasycznego. Z tego rozwiązania najczęściej korzystają małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają kłopoty z zachowaniem płynności finansowej.

–  Faktoring klasyczny zapewnia finansowanie niewyma-galnych należności. Wcześniej otrzymane środki, nawet 70-85 proc. wartości należności, pozwalają na zwiększenie produkcji i liczby realizowanych zamówień. Pozwalają także na rozpoczęcie współpracę z kontrahentem, który żąda nieakcep-towalnych terminów płatności – wyjaśnia Grzegorz Pardela.

Klienci mają do wyboru dwie opcje faktoringu klasycznego: pełny i niepełny. Przy pierwszej opcji faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności odbiorcy, przy drugiej – nie przejmuje. Jeśli komuś zależy na wzbogaceniu faktoringu klasycznego, może połączyć go innymi rodzajami finansowania.

– Może to być na przykład udzielanie pożyczek i przedpłat, których zabezpieczeniem jest majątek klienta, finansowanie przyszłych wierzytelności i kontraktów lub finansowanie pojedynczych wierzytelności przeterminowanych. Sam faktoring zapewnia bieżącą płynność, natomiast połączony z wymienionymi elementami pozwala na zwiększenie obrotów przez możliwość realizacji dodatkowych zleceń lub obsługę takich, które przerastają klienta – wyjaśnia Michał Kinkel.

Powolne zmiany

Opornie idzie także informatyzacja działań faktoringowych. – Nowe technologie w usługach faktoringowych nie zrobiły dotąd wielkich rewolucji organizacyjnych, prócz tego, że pracownicy nie muszą już sporządzać konwencjonalnych dokumentów papierowych. Niewykluczone, że w najbliższym czasie pojawią się jakieś nowe opcje i moduły usprawniające np. monitoring płatności po okresie wymagalności wierzytelności, które bardziej zautomatyzują prace i poprawią ściągalność należności w nadchodzącym trudnym roku – mówi Grzegorz Pardela.

ROźNE PROGNOZY: Na rynku panuje niepewność. Pojawiają się zarówno głosy, że rok 2012 będzie lepszy od poprzedniego, jak i prognozy pogorszenia nastrojów w gospodarce. Dlatego nie jest to najlepszy czas na rozwijanie nowych, wymyślnych rozwiązań – uważa Paweł Bryła, członek zarządu BRE Faktoring.

Małgorzata Ciechanowska

Spowolnienie_nie_sprzyja_nowosciom.pdf
Puls Biznesu z dnia 22.02.2012, dodatek, str III
www.pb.pl