Nie nakręcać spirali zadłużenia

Nie nakręcać spirali zadłużenia

Wzrost konkurencyjności na rynku usług faktoringowych wymusił rozszerzenie oferty faktorów i obecnie nie jest to już tylko finansowanie niewymagalnych faktur. Pojawił się bowiem szereg usług, których celem jest dostęp do finansowania na wczesnym etapie realizacji kontraktu. Do takich usług zaliczyć możemy m.in.: faktoring zamówieniowy, faktoring odwrotny, przedpłatę lub każdy inny rodzaj zaliczkowania zapłaty za fakturę […]

Więcej