fbpx

AOW to firma faktoringowa która od ponad 30 lat oferuje faktoring.

Trzy pytania do…Michała Kinkela, wiceprezesa AOW Faktoring

Dla jakich firm przeznaczony jest faktoring zamówieniowy

Produkt ten skierowany jest przede wszystkim do podmiotów, które posiadają wolne moce przerobowe, ale nie mogą ich wykorzystać ze względu na ograniczony kapitał obrotowy.

Jak to działa w praktyce

Załóżmy, że firma dostaje do realizacji duże zamówienie, ale z braku środków ma problem z zakupem dużej ilości surowców niezbędnych do wyprodukowania zamówionego towaru. Kluczowym elementem w takim przypadku jest z jednej strony czas niezbędny do uzyskania linii finansowania, z drugiej zaś jej wysokość odpowiadająca zapotrzebowaniu firmy. Jeżeli firma zamawiająca to podmiot wiarygodny na rynku, a firma realizująca zamówienie znana jest faktorowi, rozpoczęcie finansowania następuje w momencie dostarczenia odbiorcy dokumentów informujących go o objęciu jego zamówienia faktoringiem zamówieniowym.

Kto najczęściej korzysta z takiej formy faktoringu?

Znajduje on najszersze zastosowanie wśród firm, w których koszty zmienne, związane z realizacją kontraktów, oscylują w granicach 40-60 proc. jego wartości. Może on być również wykorzystany przez firmy handlowe, jak więksi hurtownicy lub dystrybutorzy, jednak tu pewnym ograniczeniem może być jego koszt. Całkowity koszt tej usługi wynosi około 4-5 proc. w skali miesiąca, więc aby transakcja była opłacalna dla każdej ze stron, marża brutto klienta powinna wynosić w granicach 15-20 proc. Dziś z faktoringu zamówieniowego najczęściej korzysta szeroko pojęta branża budowlana, reklamowa, rolno-spożywcza, telekomunikacyjna, a także transport i usługi spedycyjne.

Rozmawiał Marek Matusiak
 

Gazeta Prawna, nr 80 (1950) wtorek 24 kwietnia 2007, str. D2
www.gazetaprawna.pl