fbpx

AOW to firma faktoringowa która od ponad 30 lat oferuje faktoring.

AOW Faktoring S.A. – ul. Traugutta 16B, 42-215 Częstochowa

30 LAT NA RYNKU!

Godziny pracy: 8:00 – 15:00

Wejść na ścieżkę dynamicznego rozwoju

Faktorzy dostarczają swoim Klientom środki finansowe. Dzięki spływowi środków niemal natychmiast po wystawieniu faktur przedsiębiorcy uzyskują wygodne źródło finansowania swojej działalności, alternatywne do kredytu obrotowego. Usługi dodatkowe pozwalają na lepsze planowanie i zarządzanie finansami oraz zminimalizowanie ryzyka nieściągalności swoich należności.

Korzyści dla Klienta

Środki zablokowane w fakturach z odroczonym terminem płatności a uwolnione dzięki faktoringowi mogą być od razu wykorzystane do finansowania nowych zakupów. Pozwala to na efektywniejsze wykorzystanie potencjału firmy, zwiększenie sprzedaży a w konsekwencji zysku. Klient może również wykorzystać możliwość zapłaty gotówkowej (za pieniądze uzyskane od Faktora) do negocjowania skonta u swoich dostawców, które często zrekompensuje prowizje faktoringową, oraz podniesie jego wiarygodność na rynku. Firma płacąca gotówką jest pożądanym partnerem handlowym i jest w stanie uzyskać lepsze ceny na zamawiane towary, tym samym zyskując przewagę nad konkurencją.

Warto wypytać o wszystkie aspekty

Poszczególne firmy faktoringowe stosują różne kryteria oceny ryzyka oraz posiadają inne wymagania w stosunku do potencjalnych Klientów. Przykładowo, istnieją wymagania dotyczące wysokości minimalnych rocznych obrotów, liczby stałych odbiorców, wysokości pojedynczych wystawianych faktur itp. Dlatego przy pierwszym kontakcie warto wypytać o te wszystkie aspekty aby nie tracić czasu na negocjacje z Faktorem, który ze względu na brak spełnienia jednego z jego warunków, i tak nie będzie w stanie podpisać z nami umowę.

Faktoring dostępny dla coraz szerszej grupy przedsiębiorstw

Dzięki coraz bogatszej ofercie na rynku faktoring staje się obecnie dostępny dla coraz szerszej grupy przedsiębiorstw. Mogą z niego korzystać również mikro i małe firmy, które wcześniej były z tego rynku praktycznie wykluczone. W ofercie dla tych przedsiębiorstw wyspecjalizowały się mniejsze, niezależne od żadnego banku lub instytucji finansowej firmy faktoringowe. Ich procedury są uproszczone i dostosowane do specyfiki małej firmy. Np. nie mają rygorystycznych wymogów dotyczących wysokości obrotów i liczby odbiorców. Podstawowym a zarazem wystarczającym warunkiem jest sprzedaż towarów bądź świadczenie usług do wiarygodnych Odbiorców.

Co dla dużych, co dla małych

Jeżeli jesteśmy firmą małą lub mikro, a w dodatku nie działamy długo na rynku, raczej nie będziemy w stanie podpisać umowy z którąś z dużych firm faktoringowych. Wtedy lepiej zwrócić sie do Faktora, który koncentruje sie na obsłudze tego segmentu, takiego jak AOW Faktoring Sp. z o.o. I odwrotnie, jeżeli jesteśmy dużą, powinniśmy rozmawiać z dużym, najczęściej powiązanym z bankiem, Faktorem.

Zyski dla mikro oraz MSP

Faktoring jest skierowany przede wszystkim do przedsiębiorstw, które stosują odroczone terminy płatności i posiadają niewystarczający kapitał własny oraz brak możliwości bądź utrudniony lub ograniczony dostęp do kredytowania bankowego. Z drugiej strony, ich moce produkcyjne nie są w pełni wykorzystane i przyjmowanie kolejnych zleceń, generujących dodatkową sprzedaż, jest możliwe pod warunkiem uzyskania kapitału obrotowego niezbędnego do ich realizacji.

Dla małych przedsiębiorców faktoring może być pierwszym realnym źródłem finansowania ich działalności. Pozwala na oswojenie się oraz stosowanie inżynierii finansowej w swoim przedsiębiorstwie. Często pozwala też na wepchnięcie małej firmy na ścieżkę dynamicznego rozwoju. Jednocześnie nie wiąże się z powstawaniem dodatkowego zadłużenia, co w sytuacji małej firmy ma niebagatelne znaczenie, ponieważ przekłada się na współpracę z innymi instytucjami finansowymi, takimi jak banki oraz firmy leasingowe.

Autor jest wiceprezesem AOW Faktoring

 
 

Gazeta Finansowa, nr 12, 23-29 marca 2007, str 23

Faktoring