fbpx

AOW to firma faktoringowa która od ponad 30 lat oferuje faktoring.

AOW Faktoring S.A. – ul. Traugutta 16B, 42-215 Częstochowa

30 LAT NA RYNKU!

Godziny pracy: 8:00 – 15:00

Więcej pieniędzy w AOW Faktoring

Na koniec półrocza spółka posiadała 3,2 mln zł gotówki do czego przyczyniło się przede wszystkim 4,1 mln zł cash flow operacyjnego oraz 2 mln zł z czerwcowej emisji obligacji.

Wyższe o około 3 mln zł saldo środków pieniężnych niż pół roku i rok temu to właściwie największa i zarazem najważniejsza zmiana w bilansie faktoringowej spółki. Krótkoterminowe zobowiązania w kwocie 24,3 mln zł są pokrywane gotówką w 13 proc. wobec 1,2 proc. w grudniu i zaledwie 0,6 proc. w czerwcu zeszłego roku.

Z powodu szybszego przyrostu zobowiązań krótkoterminowych niż majątku obrotowego płynność bieżąca AOW zanotowała pogorszenie. Majątek obrotowy w kwocie 55,5 mln zł, z czego zdecydowana większość to należności (52,2 mln zł), stanowił w czerwcu 2,28x krótkoterminowych zobowiązań wobec 2,44x przed sześcioma miesiącami.

W planach spółki czerwcowa płynność zapewne miała być wyższa, bo wartość prywatnej oferty, w której zebrała ona 2 mln zł obliczona była na 5 mln zł.

W przypadku zadłużenia trudno wskazać na poprawę, bo całkowite zobowiązania w kwocie 41,3 mln zł stanowiły 0,71x aktywów wobec 0,68x w grudniu. Zadłużenie finansowe (wliczając 10,6 mln zł zobowiązań wekslowych) wzrosło w I półroczu o 4,5 mln zł do 32 mln zł, lecz z powodu wyższego salda gotówki dług netto zwiększył się w znacznie mniejszym stopniu (o 1,6 mln zł do 28,8 mln zł). Ten ostatni stanowił więc 1,67x kapitału własnego (wobec 1,69x w grudniu) oraz 5,01x 12-miesięcznego EBITDA (wobec 4,99x).

Zadłużenie AOW co do zasady nie należy do niskich, lecz biorąc poprawkę na branżę w jakiej działa spółka, jego poziom nie wydaje się nadmiernie przesadzony. Warto przypomnieć, że warunki obligacji serii przewidują iż zobowiązania finansowe brutto nie mogą przekroczyć 4-krotności kapitałów własnych. Na koniec czerwca wskaźnik ten znajdował się na poziomie o ponad połowę niższym (1,86x).

Wydaje się, że większej uwagi wymaga płynność spółki, choć i tę trudno jednoznacznie określić, bo wśród krótkoterminowej części zadłużenia finansowego (15 mln zł) ponad dwie trzecie stanowią weksle (10,6 mln zł), które na stałe zagościły w krótkoterminowej części pasywów AOW.

Po sześciu miesiącach przychody ze sprzedaży AOW rosną o 3,8 proc. do 4,1 mln zł, ale dzięki niższym kosztom działalności zysk operacyjny rośnie o 10 proc. do 3,1 mln zł. Pokrywa on koszty odsetkowe netto 2,5-krotnie, lecz w ujęciu 12-miesięcznym wskaźnik pokrycia odsetek wynosi o wiele bardziej komfortowe 4,7x. Ostatecznie, dzięki niższym kosztom finansowym, w całym półroczu zysk netto był wyższy o 81,9 proc .r/r i wyniósł 1,4 mln zł.

W obrocie na Catalyst znajdują się trzy serie obligacji AOW. Za wszystkie z nich spółka płaci WIBOR 3M plus 5 pkt proc. marży. Każda z serii notowana jest po nominale.

obligacje.pl, autor: msd
http://obligacje.pl/news/4793/wiecej-pieniedzy-w-aow-faktoring.html

Faktoring