fbpx

AOW to firma faktoringowa która od ponad 30 lat oferuje faktoring.

Michał Kinkel, AOW „Kinkel i Masłowski”

Rynek wierzytelności podlega w ostatnich latach silnym przemianom. Powstają nowe, nie występujące wcześniej rodzaje usług takie jak windykacje masowe, konsumenckie, faktoring niebankowy czy inwestowanie w wierzytelności. Powstało wiele nowych dynamicznych firm szczególnie w branży windykacji konsumenckich. „Stare” firmy często dostosowują swoją ofertę do zmienionego rynku. Dominujący w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku obrót wierzytelnościami sektora przedsiębiorstw państwowych obecnie nie odgrywa dużej roli. Natomiast niewielki do roku 2000 udział wierzytelności konsumenckich obecnie rośnie do rozmiarów niewyobrażalnych jeszcze pięć lat temu.

Generalnie rynek obrotu wierzytelnościami obecnie dzieli się na dwa główne segmenty: rynek windykacji i rynek faktoringu. Na obu dokonuje się obrót wierzytelnościami na masową skalę. Wartość ryneku windykacji szacuje się na 4,5 mld zł, natomiast rynku faktoringowego na ponad 10 mld zł. Wiele firm nie prowadzi „czystej” działalności w jednym z segmentów. Większość firm faktoringowych prowadzi również windykację wierzytelności we własnym zakresie, a wiele firm windykacyjnych kupuje pojedyncze wierzytelności bądź ich pakiety.

Na rynku faktoringowym, zdominowanym do roku 2001 całkowicie przez największych graczy czyli firmy faktoringowe będące własnością banków, wykształciła się grupa firm oferująca faktoring dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Oferują one z reguły zarówno usługi faktoringowe jak również wykupu różnego rodzaju wierzytelności wymagalnych, które następnie windykują we własnym zakresie. Do tego rodzaju firm należy AOW „Kinkel i Masłowski” Sp. z o.o. Charakteryzują się one prostą procedurą oraz wymagają minimum formalności przy podpisywaniu umowy faktoringowej i są w stanie obsłużyć przedsiębiorstwa które ze względu na swoją kondycję finansową bądź stopień rozwoju nie przejdą procedury stosowanej przez bankowe firmy faktoringowe. Obecnie w Polsce istnieje ich kilkanaście. Do tej grupy można zaliczyć wiele firm z tak zwanego pierwszego rzutu firm z rynku wierzytelności, które łączyły usługi windykacji na zlecenie i nabywania wierzytelności w celu dalszego prowadzenia windykacji na własny rachunek.

Największą barierę rozwoju dla niebankowych firm faktoringowych stanowi kapitał, potrzebny na finansowanie dokonywanych przez nie wykupów a wiec rozszerzania działalności. Może się to odbyć poprzez szeroko rozumiane pozyskanie kapitału na rynku lub poprzez połączenie swoich sił. Niewykluczone zatem, iż w ciągu najbliższych lat powstaną próby konsolidacji kilku mniejszych niebankowych firm faktoringowych.

Gazeta Parkiet, 24 luty 2005
www.parkiet.com