Zarząd

Michał Kinkel – Prezes Zarządu

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W 2003 roku ukończył program EMBA na Uniwersytecie Warszawskim i University of Illions at Urbana – Champagne. Autor licznych publikacji na temat faktoringu, ukazujących się w prasie gospodarczej (Puls Biznesu, Gazeta Prawna, Gazeta Finansowa i inne). Część z nich dostępna jest w sekcji „Media o nas”. W AOW Faktoring pracę rozpoczął w 2000 roku na stanowisku specjalisty d/s wierzytelności. Od 2002 roku był dyrektorem d/s faktoringu, od 2006 roku Wiceprezesem Zarządu, a od 2009 jej Prezesem. W 2016 roku został wybrany do Rady Polskiego Związku Windykacji. Do 2019 roku pełnił rolę Członka Rady Związku. Od 2020 pełni obowiązki członka Komisja Etyki Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami.

Julian Kinkel – Wiceprezes Zarządu

Wykształcenie wyższe techniczne i ekonomiczne. W roku 1993 założył firmę zajmującą się obrotem wierzytelnościami i windykacją, która później przekształciła się w markę AOW Faktoring. Jej właścicielem pozostaje do dziś. W 2003 roku został wybrany do Zarządu Polskiego Związku Windykacji – organizacji branżowej skupiającej firmy windykacyjne i obrotu wierzytelnościami. Od 2008 do 2010 roku był Przewodniczącym Rady Związku. Od 2010 do 2012 roku Członek Rady Związku. Autor licznych publikacji dotyczących rynku wierzytelności, zamieszczanych na łamach prasy gospodarczej. Część z nich dostępna jest w sekcji „Media o nas”.

Prokurenci

Jakub Barańczuk Prokurent

Absolwent Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. W roku 2006 ukończył program MBA dla finansistów, prowadzony przez Akademię im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, a następnie, w 2007, roku studia podyplomowe Zarządzania Ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W AOW pracuje od 2001 roku. Od 2006 roku jest Prokurentem Spółki, a od 2007 pełni również funkcję Dyrektora ds. oceny ryzyka.

Agnieszka Staniec Prokurent

Absolwentka Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W 2003 roku ukończyła studia podyplomowe prowadzone przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie w zakresie rachunkowości i finansów, a w 2008 roku studia podyplomowe prowadzone przez Akademię Ekonomiczną w Katowicach w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw. W AOW pracuje od 2005 roku. Od 2009 roku jest Prokurentem Spółki.

Aleksandra Tkacz Prokurent

Absolwentka Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz Administracji na Wydziale Filologiczno-Historycznym WSP w Częstochowie. W 2006 roku ukończyła studia podyplomowe w zakresie „Rachunkowości i podatków w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi” na Politechnice Częstochowskiej, a w 2007 roku studia podyplomowe „Zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W AOW pracuje od 2006 roku, a od 2009 roku jest Prokurentem Spółki.