fbpx

AOW to firma faktoringowa która od ponad 30 lat oferuje faktoring.

AOW Faktoring S.A. – ul. Traugutta 16B, 42-215 Częstochowa

30 LAT NA RYNKU!

Godziny pracy: 8:00 – 15:00

Wpływ pogody na terminowość zapłat

chmury

Wpływ pogody na terminowość zapłatCzy pogoda może mieć wpływ na terminowość płatności za faktury?! – Jak najbardziej.

Dystrybucja sprzętu sportowego charakteryzuje się sezonowością sprzedaży. Zapasy najczęściej robi się długo przed rozpoczęciem sezonu, natomiast jego sprzedaż rozpoczyna się  tuż przed i w trakcie trwania danego sezonu. Hurtowa sprzedaż „zimy” zaczyna się latem i odwrotnie. Stąd tak długi termin płatności w tej branży, sięgający 120 dni i więcej. Standardowo większość faktorów przyjmuje do finansowania faktury z maksymalnie 90 dniowym terminem płatności. Co zrobić, aby pomóc faktorantowi, który przy środkach zamrożonych na 4-6 miesięcy nie jest w stanie opłacać swoich dostawców?! Środki uzyskane za sfinansowane w AOW faktury mógłby przeznaczyć na terminowe spłaty swoich zakupów. Dodatkowo biorąc pod uwagę tak długie terminu płatności i kumulowanie się comiesięcznych obrotów przed spłatą pierwszych faktur, konieczne są wysokie limity na poszczególnych odbiorców. A to dodatkowo podwyższa ryzyko związane z umową faktoringową.

Duża ilość odbiorców (tzw. rozdrobnienie sprzedaży) oraz dodatkowe zabezpieczenie umowy faktoringowej w postaci wpisu na hipotekę spowodowało, iż po długich debatach podjęliśmy się ryzyka. I tak w 2010 roku AOW rozpoczęła współpracę z jednym z największych dystrybutorów sprzętu sportowego w Polsce, która trwa do dzisiaj.

Problem pojawił się w momencie cesji wierzytelności. Obawy odbiorców dotyczyły podpisywania dokumentów oraz niedostatecznej wiedzy na temat faktoringu. Oczywistym dla nas był wyjazd do każdego z nich. Musieliśmy się ”poznać” i wyjaśnić na czym będzie polegała współpraca z nami, i że w przypadku opóźnień w płatności nie prowadzimy natychmiastowej windykacji, tylko rozmawiamy i szukamy najlepszego dla wszystkich rozwiązania. W uzgodnieniu z faktorantem możemy wydłużyć okres finansowania – w tym przypadku dodatkowy koszt ponosi jednak faktorant. Możemy zwrócić daną wierzytelność do majątku faktoranta, który wcześniej oczywiście rozliczy nam zadłużenie tzn. zwróci nam wartość wypłaconych środków wraz z należną prowizją faktoringową. W takim przypadku faktorant może czekać na spływ środków nie ponosząc dodatkowego kosztu związanego z finansowaniem w AOW, bądź może dochodzić wierzytelności na drodze sądowej na własną rękę. Ostatecznie, kiedy nie będzie możliwe żadne z powyższych rozwiązań prowadzimy windykację.

Wszystkie faktury rozliczane są z mniejszym lub większym opóźnieniem, a kolejne miesiące do terminu płatności upływają na chronicznym sprawdzaniu prognozy pogody. DLACZEGO?! A to dlatego, że każdy poślizg w płatnościach tłumaczony jest brakiem odpowiedniej pogody, a to  „… pada deszcz i przecież nikt na rowerach teraz nie jeździ…”, albo znowu „…taka łagodna zima w tym roku, narty jak stały, tak stoją…”, no cóż TAKI MAMY KLIMAT…