fbpx

AOW to firma faktoringowa która od ponad 30 lat oferuje faktoring.

AOW Faktoring S.A. – ul. Traugutta 16B, 42-215 Częstochowa

30 LAT NA RYNKU!

Godziny pracy: 8:00 – 15:00

Wybór odpowiedniego faktora ułatwi finansowanie działalności

Faktoring jest szansą bieżącego finansowania działalności dla małych firm, bez potrzeby ubiegania się o kredyt bankowy. Przedsiębiorca powinien jednak dobrze zastanowić się nad wyborem odpowiedniego faktora.

Zdecydowana większość małych przedsiębiorców ma trudności z uzyskaniem finansowania odpowiedniego dla zapewnienia bezpiecznego rozwoju swojej firmy. Jedna z opcji, obecnie jeszcze zdecydowanie zbyt rzadko używana, to faktoring. Jest to usługa polegająca na wykupie faktur przez faktora natychmiast po ich wystawieniu. W rezultacie przedsiębiorca uzyskuje środki finansowe tak szybko, jakby dokonywał sprzedaży za gotówkę.

Faktoring jest wygodnym – i dostępnym – źródłem finansowania dla każdego przedsiębiorcy, który prowadzi sprzedaż z odroczonym terminem płatności w okresie od 30 do 120 dni i jednocześnie nie dysponuje odpowiednią ilością kapitana obrotowego zapewniającego zadowalającą płynność finansową przy udzielanych kontrahentom kredytach kupieckich.

Duży nie dla małych

Obecnie usługi faktoringowe oferuje kilka banków, 12 faktorów zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów i około 15 faktorów niezależnych. Sprawdzenie Sprawdzenie wszystkich ofert byłoby dla małej firmy, niedysponującej wyspecjalizowanymi służbami
finansowymi, zajęciem bardzo pracochłonnym.

„Ważne jest, aby mały przedsiębiorca mógł szybko ocenić propozycję współpracy i wybrać tę, która jest dla niego najbardziej odpowiednia, nie tracąc czasu na kontakty z faktorami nienastawionymi na obsługę małych podmiotów” przekonuje Julian Kinkel, prezes AOW Faktoring.

Instytucjami finansowymi, z którymi mali przedsiębiorcy mają kontakt najczęściej, są niewątpliwie banki, i tam właśnie najlepiej rozpocząć poszukiwania. Jednak możliwości skorzystania z usług faktoringowych świadczonych przez banki związane są zawsze z oceną zdolności kredytowej i mimo braku konieczności ustanawiania zabezpieczeń majątkowych może to być dla małej firmy przeszkodą w podpisaniu umowy. Dodatkowo czas stracony na przygotowywanie wymaganych przez bank dokumentów może zniechęcać przedsiębiorcę do skorzystania z danej oferty. Wówczas może szukać pomocy w dużych firmach faktoringowych. Jednak tu przeszkodą mogą być wymagania odnośnie do wielkości obrotów czy liczby odbiorców, które dla małych firm mogą być trudne do spełnienia. Pozostają faktorzy niezależni.

Pod rozwagę

Poszukiwania wstępne najlepiej prowadzić w internecie, wyszukując faktorów oferujących faktoring o parametrach zbliżonych do tych, jakie występują u poszukującego przedsiębiorcy. Należy uwzględniać następujące czynniki:

? roczna wielkość sprzedaży firmy poszukującej faktoringu,

? liczba odbiorców, którzy mają być skierowani do faktoringu,

? całkowita wielkość obrotu przekazanego do faktoringu,

? czy do faktoringu przedsiębiorca chce przekazywać wszystkie wystawiane faktury czy ich część,

? czy zapotrzebowanie na gotówkę jest stałe w ciągu roku, czy też zmienia się sezonowo.

Po zlokalizowaniu ofert spełniających podstawowe wymagania przedsiębiorca powinien skontaktować się z wybranymi faktorami telefonicznie i pozyskać informacje o procedurze zawierania umowy (jakich dokumentów i informacji dany faktor wymaga). Na ogół są to sprawozdania finansowe za ostatnie dwa lata, zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach wobec ZUS i urzędu skarbowego, dokumenty rejestracyjne firmy, wykaz odbiorców proponowanych do faktoringu i obroty z nimi za ostatnie kilka miesięcy.

Broker może pomóc

Pomocne przy wyborze najwłaściwszego faktora mogą okazać się wyspecjalizowane firmy brokerskie, które po zebraniu wstępnych informacji mogą wybrać i zarekomendować najlepsze dla danego przedsiębiorstwa firmy faktoringowe.

Najbardziej aktywnymi brokerami faktoringowymi są: Hilton Baird Polska, Boston Finance (Warszawa), Faktor Broker (Wrocław) oraz Faktoring Broker (Katowice). Oferty wszystkich podanych brokerów można znaleźć w internecie. Niezależnie od tego działa też portal internetowy factoringomat.pl.

Przedsiębiorca musi tylko podjąć decyzję, czy samodzielnie wybrać faktora lub skorzystać z pomocy brokera.

Marek Matusiak

Gazeta Prawna – Dodatek C z dnia 2008-12-11
www.gazetaprawna.pl

Faktoring