fbpx

AOW to firma faktoringowa która od ponad 30 lat oferuje faktoring.

Wykup pojedynczych wierzytelności

AOW Faktoring interesuje zakup wierzytelności, pochodzących z obrotu gospodarczego, o minimalnej wartości 30 tys. PLN. Dłużnikiem musi być osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą. Sprzedaż wierzytelności to szybka forma pozyskania kapitału, który może być potrzebny do prowadzenia bieżącej działalności firmy, finansowania zamówień, zapłaty podatków, wypłaty wynagrodzeń itp.

AOW kupuje zarówno wierzytelności jeszcze niewymagalne (termin płatności wynosi 60, 90, 120 lub więcej dni), jak również przeterminowane (termin płatności upłynął, a one nie zostały jeszcze uregulowane). Zgłoszenie AOW wierzytelności do sprzedaży nie wiąże się z jakąkolwiek opłatą i nie skutkuje zobowiązaniami stron. Po analizie zgłoszenia odpowiemy czy i na jakich warunkach możemy zakupić daną wierzytelność.

Kupujemy również wierzytelności układowe, po prawomocnym zatwierdzeniu przez sąd układu. Możemy wykupić zarówno całość płatności wynikających z harmonogramu spłat, jak również kilka najbliższych rat.