fbpx

AOW to firma faktoringowa która od ponad 30 lat oferuje faktoring.

Wypowiedź Michała Kinkla, Prezesa Zarządu AOW Faktoring Sp. z o.o.

Można wymienić dwa czynniki, które w rezultacie kryzysu na rynkach finansowych w roku 2009 miały największy wpływ na funkcjonowanie niezależnych firm faktoringowych. Pierwszym był wzrost ryzyka niewypłacalności przedsiębiorstw. Drugim był utrudniony dostęp do finansowania oraz wzrost jego kosztu. Obydwa czynniki wpłynęły na spadek akcji faktoringowej i zmniejszenie obrotów.

Faktorzy musieli zmierzyć się ze zwiększonym ryzykiem niewypłacalności płatników faktur. Zmusiło to ich do zastosowania ostrzejszych procedur weryfikacyjnych. Dokonali też weryfikacji obsługiwanego portfela klientów. Zakończono współpracę z firmami, które wykazywały słabe wyniki finansowe, dużą koncentrację sprzedaży oraz duże spadki obrotów. Wykluczano z obsługi branże najciężej dotknięte kryzysem, w tym szczególnie handel wyrobami stalowymi, materiałami budowlanymi, branżę meblową, transportową,
motoryzacyjną i budownictwo.

Wraz z zaostrzeniem prowadzonej polityki kredytowej przez banki zanikła całkowicie możliwość refinansowania faktoringu. Utrudniony był też dostęp do kredytów a ich koszt wzrósł. Niezależni faktorzy byli zmuszeni w dużo większym stopniu niż przez kryzysem finansowym opierać finansowanie prowadzonej akcji faktoringowej na kapitale własnym.

Rok 2009 i początek 2010 to też czas ograniczania lub wycofywania z oferty wielu produktów wprowadzonych i promowanych w czasie silnego wzrostu w latach 2006-2007. Zakończyła się nasilająca się w latach 2006-2008 rywalizacja pomiędzy faktorami oparta na obniżaniu kosztów faktoringu. Firmy faktoringowe przestały wypłacać 100 proc. zaliczki za wykupywane faktury, zwiększyły prowizje, w większym stopniu oferowały faktoring z regresem, mocno ograniczyły lub wykluczyły ze swojej oferty faktoring odwrotny. Faktorzy wracają obecnie do od lat sprawdzonych rozwiązań, z portfelowym podejściem do oceny ryzyka na czele.

W roku 2010 poprawa sytuacji gospodarczej oraz coraz większy optymizm panujące wśród przedsiębiorców spowodowały wzrost zainteresowania faktoringiem. Jednak przedłużająca się zima spowodowała, że wiele branż nie odnotowało spodziewanego wzrostu obrotów. Branża budowlana pomimo posiadanych zamówień nie mogła ze względów pogodowych rozpocząć ich realizacji. Pociągało to za sobą utrzymanie głębokiego zastoju w handlu stalą, materiałami budowlanymi, w usługach transportowych. Są to wszystko branże w znacznym stopniu korzystające z faktoringu. Mniejsza ilość faktur przekazywana do wykupu doprowadziła do utrzymania się stagnacji również w pierwszym kwartale 2010 r. Natomiast od początku II kwartału 2010 sytuacja uległa zmianie o 180 stopni. Większość klientów sygnalizuje wzrost sprzedaży i zwiększone zapotrzebowanie na usługi faktoringowe. Niezależni faktorzy, którzy zapewnią sobie odpowiedni poziom finansowania, mogą liczyć na wzrost obrotów.

Wypowiedz_Michala_Kinkla_Prezesa_Zarzadu_AOW_Faktoring_Sp_z_o_o_dla_magazynu_Turbiny_Polskiej_Gospodarki.pdf
Turbiny Polskiej Gospodarki – Kolorowy magazyn tygodnika Gazeta Finansowa, numer 21 z dnia 28 maj – 03 czerwiec 2010
www.gf24.pl