fbpx

AOW to firma faktoringowa która od ponad 30 lat oferuje faktoring.

AOW Faktoring S.A. – ul. Traugutta 16B, 42-215 Częstochowa

30 LAT NA RYNKU!

Godziny pracy: 8:00 – 15:00

Zadłużenie przedsiębiorstw

Wzrasta zadłużenie przedsiębiorstw. Jednocześnie spółkom giełdowym coraz trudniej pozyskać środki z rynku kapitałowego. Ze sprawozdań finansowych wynika, że wzrasta zadłużenie spółek giełdowych. Najbardziej zadłużonymi są firmy branży budowlanej oraz telekomunikacyjnej. Tak wysokie zadłużenie przedsiębiorstw budownictwa jest, zdaniem analityków, dość niepokojące, z uwagi na ogólny zastój panujący w tym sektorze. W przypadku firm telekomunikacyjnych wysokie zadłużenie ma uzasadnienie, ze względu na konieczność pozyskiwania obcych źródeł finansowania w celu pokrycia kosztów inwestycji w infrastrukturę. Spółki notowane na giełdzie z powodu trudności z uzyskaniem środków z rynku kapitałowego zmuszone są do korzystania z kredytów bankowych. Na obecnym etapie kredyty są droższym sposobem pozyskiwania środków. Wysoki poziom zadłużenia w porównaniu z osiąganymi wynikami może budzić pewne obawy. Z danych udostępnianych przez GUS wynika, że roczna dynamika produkcji wyniosła zaledwie 1,1 proc. Ceny produkcji przemysłowej w porównywalnym okresie wzrosły zaledwie o 0,4 proc., przy niskiej inflacji na poziomie 5,2 proc.

Gazeta Finansowa
www.gazetafinansowa.pl