fbpx

AOW to firma faktoringowa która od ponad 30 lat oferuje faktoring.

AOW Faktoring S.A. – ul. Traugutta 16B, 42-215 Częstochowa

30 LAT NA RYNKU!

Godziny pracy: 8:00 – 15:00

Zamiast kredytu

Faktoring to wygodna forma pozyskania pieniędzy

Najważniejsze profity z wykorzystania faktoringu to zachowanie płynności i sprawne zarządzanie finansami.

Faktoring dyscyplinuje odbiorców towarów i usług, a wierzycieli zwalnia z konieczności zaciągania kredytów na bieżącą działalność.

Usługa faktoringu dotyczy trzech podmiotów: faktoranta, czyli tego, kto chce uzyskać pieniądze z tytułu zawartej transakcji przed upływem terminu płatności, faktora, czyli wyspecjalizowanej instytucji finansowej, która wypłaca faktorantowi należność pomniejszoną o swoją prowizję, oraz dłużnika. Umowę na świadczenie usługi zawierają jednak tylko dwie strony, zwykle bez informowania dłużnika. Dotyczy wykupu wierzytelności przed upływem terminu ich płatności. Mimo pozornych podobieństw ma jednak niewiele wspólnego z dobrze znaną windykacją długów.

Faktoring jest rozwiązaniem szczególnie interesującym dla firm stosujących odroczone terminy płatności dla swoich odbiorców.

„Początkowo oferta faktorów skierowana była do firm średnich i dużych. Z czasem zaczęła z niej korzystać coraz większa liczba klientów. Nasza firma kieruje swoją pomoc także do firm mikro” tłumaczy Michał Kinkel, prezes AOW Faktoring.

Podkreśla, że wykorzystanie wszystkich możliwości, jakie oferuje profesjonalny faktor, pozwala ponadto na zwiększenie bezpieczeństwa obrotu, ocenę nowych kontrahentów, poprawę dyscypliny płatniczej klientów, odciążenie lub całkowite wyeliminowanie własnych pracowników odpowiedzialnych za windykację oraz na fachową obsługę prawną.

Najważniejsze dla firm korzystających z usług faktoringowych jest jednak to, by operacja przełożyła się na stan ich konta.

„Wykorzystując środki uzyskane od faktora do gotówkowej zapłaty za usługi czy materiały u dostawców, przedsiębiorca może liczyć na zniżki w wysokości od kilku do kilkunastu procent, które często przewyższają koszt faktoringu” przekonuje Michał Kinkel.

Usługa faktoringowa ma też dodatkowy atut, który daje jej przewagę nad kredytem na bieżącą działalność. Aby z niej skorzystać, nie trzeba wykazać się zdolnością kredytową ani zabezpieczeniami rzeczowymi. Zdarza się, że polskie firmy mają kłopot z zagranicznymi odbiorcami swoich usług i towarów i miesiącami nie mogą wyegzekwować zaległych płatności. Tutaj także egzamin zdaje usługa faktoringowa. Ważny jest jednak wybór firmy obsługującej wierzyciela.

„Stosowanie faktoringu w eksporcie pozwala firmie, poza oczywistym uzyskaniem szybkiego finansowania, skorzystać ze wsparcia doświadczonego partnera, znającego realia lokalnego rynku” zwraca uwagę Mariusz Rdzanek z firmy faktoringowej MarvelBroker.

Skorzystanie z faktoringu eksportowego nie jest jednak możliwe, gdy odbiorca pochodzi z kraju obciążonego zbyt wysokim ryzykiem gospodarczym lub politycznym. Z obserwacji specjalistów Coface Poland wynika, że takie kłopoty mogą wystąpić w krajach Europy Wschodniej, gdzie często mentalność, niewydolność sądownicza i biurokracja utrudniają wykonanie usługi faktoringowej.

Koszt faktoringu zależy od wielu czynników, zwykle oscyluje jednak w granicach kilku procent kwoty kontraktu. Najczęściej stosuje się stawkę 3-4 proc.

„Wyzwania, jakie po okresie kryzysu ostatnich dwóch lat rynek stawia przed przedsiębiorcami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, powodują, że będą one musiały wykorzystać rok 2011 na dalsze przekształcenia w swoich strukturach oraz wznowienie procesów inwestycyjnych, co powinno mieć pozytywny wpływ na zainteresowanie faktoringiem jako produktem finansującym majątek obrotowy. Zmniejszy to apetyt przedsiębiorców na krótkoterminowe zadłużanie się w bankach na rzecz pozostawienia zdolności kredytowych na długoterminowe finansowanie inwestycji” twierdzi Łukasz Kiliński, dyrektor ds. rozwoju biznesu w Coface Poland Factoring.

Agata Atykow

Zamiast_kredytu.pdf
Puls Biznesu, 10-12 września 2010, nr 176, dodatek specjalny Finansowanie Handlu str IV
www.pb.pl

Faktoring