fbpx

AOW to firma faktoringowa która od ponad 30 lat oferuje faktoring.

Zjazd Firm Zarządzania Wierzytelnościami 2017

W dniach 8-10 czerwca 2017 r. w Krynicy-Zdroju odbył się Zjazd Firm Zarządzania Wierzytelnościami organizowany przez Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami. Po raz kolejny mieliśmy możliwość uczestniczenia w tak ważnym dla branży wydarzeniu. Formuła tegorocznego Zjazdu pozwoliła podmiotom zewnętrznym wziąć udziału w tym wydarzeniu oraz umożliwiła im lepiej zapoznać się ze sposobami działalności i celami organizacji. Mogli oni uczestniczyć nie tylko w wielu dyskusjach, ale także przysłuchiwać się obradom Walnego Zgromadzenia Członków.

http://pzzw.pl/zakonczylismy-zjazd-firm-zarzadzania-wierzytelnosciami-2017/