Do podpisania umowy faktoringowej z AOW Faktoring potrzebne są z Twojej strony tylko dokumenty rejestrowe firmy, tj. KRS (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wpis do ewidencji działalności gospodarczej), zaświadczenie NIP, Regon, numer rachunku bankowego, na który będą dokonywane płatności wynikające z umowy oraz bieżące dokumenty finansowe.

Czy sprawdzając Odbiorcę celem dodania go do umowy faktoringowej kontaktujecie się z nim?

Nie, korzystamy jedynie z posiadanych przez nas baz danych. Odbiorca jest informowany o faktoringu tylko i wyłącznie przez Faktoranta.

Powrót do FAQ