fbpx

AOW to firma faktoringowa która od ponad 30 lat oferuje faktoring.

Komunikaty dla akcjonariuszy

Komunikat nr 5
22.12.2020
Zarząd spółki AOW Faktoring S.A., na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa akcjonariuszy AOW Faktoring S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Traugutta 16b, w godzinach 8-16, w dni robocze.

Komunikat nr 4
07.12.2020
Zarząd spółki AOW Faktoring S.A., na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa akcjonariuszy AOW Faktoring S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Traugutta 16b, w godzinach 8-16, w dni robocze.

Komunikat nr 3
16.11.2020
Zarząd spółki AOW Faktoring S.A., na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa akcjonariuszy AOW Faktoring S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Traugutta 16b, w godzinach 8-16, w dni robocze.

Komunikat nr 2
19.10.2020
Zarząd spółki AOW Faktoring S.A., na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa akcjonariuszy AOW Faktoring S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Traugutta 16b, w godzinach 8-16, w dni robocze.

Komunikat nr 1
28.09.2020
Zarząd spółki AOW Faktoring S.A., na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa akcjonariuszy AOW Faktoring S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Traugutta 16b, w godzinach 8-16, w dni robocze.