2022

22.11.2022
Raport półroczny 8/2022
Korekta raportu nr 6/2022 – raport półroczny za 2022 r.

1.09.2022
Raport półroczny 6/2022
Raport półroczny AOW Faktoring S.A. za rok 2022

31.03.2022
Raport roczny 4/2022
Raport roczny AOW Faktoring S.A. za rok 2021

2021

3.09.2021
Raport półroczny 2021
Korekta raportu półrocznego za 2021 rok

31.08.2021
Raport półroczny 7/2021
Raport półroczny AOW Faktoring S.A. za rok 2021

31.03.2021
Raport roczny 2/2021
Raport roczny AOW Faktoring S.A. za rok 2020

2020

31.08.2020
Raport półroczny 5/2020
Raport półroczny AOW Faktoring S.A. za rok 2020

31.03.2020
Raport roczny 4/2020
Raport roczny AOW Faktoring S.A. za rok 2019

2019

01.08.2019
Raport półroczny 6/2019
Raport półroczny AOW Faktoring S.A. za rok 2019

15.03.2019
Raport roczny 2/2019
Raport roczny AOW Faktoring S.A. za rok 2018

2018

06.09.2018
Raport półroczny 4/2018
Raport półroczny AOW Faktoring S.A. za rok 2018

15.03.2018
Raport roczny 2/2018
Raport roczny AOW Faktoring S.A. za rok 2017

2017

31.08.2017
Raport półroczny 8/2017
Raport półroczny AOW Faktoring S.A. za rok 2017

21.02.2017
Raport roczny 3/2017
Raport roczny AOW Faktoring S.A. za rok 2016

2016

31.08.2016
Raport półroczny 20/2016
Raport półroczny AOW Faktoring S.A. za rok 2016

15.03.2016
Raport roczny 5/2016
Raport roczny AOW Faktoring S.A. za rok 2015

2015

01.12.2015
Raport półroczny 37/2015
Raport półroczny AOW Faktoring S.A. za rok 2015 – korekta

31.08.2015
Raport półroczny nr 29/2015
Raport półroczny AOW Faktoring S.A. za rok 2015

24.03.2015
Raport roczny nr 6/2015
Raport roczny AOW Faktoring S.A. za rok 2014

2014

31.08.2014
Raport półroczny nr 24/2014
Raport półroczny AOW Faktoring S.A. za rok 2014

15.03.2014
Raport roczny nr 9/2014
Raport roczny AOW Faktoring S.A. za rok 2013

2013

31.08.2013
Raport półroczny nr 27/2013
Raport półroczny AOW Faktoring S.A. za rok 2013

15.03.2013
Raport roczny nr 7/2013
Raport roczny AOW Faktoring S.A. za rok 2012

2012

31.08.2012
Raport półroczny nr 42/2012
Raport półroczny AOW Faktoring S.A. za rok 2012

12.03.2012
Raport roczny nr 18/2012
Raport roczny AOW Faktoring S.A. za rok 2011

2011

08.08.2011
Raport półroczny nr 55/2011
Raport półroczny AOW Faktoring Sp. z o.o. za rok 2011

18.02.2011
Raport roczny nr 10/2011
Raport roczny AOW Faktoring Sp. z o.o. za rok 2010

2010

29.09.2010
Raport półroczny nr 20/2010
Raport półroczny AOW Faktoring Sp. z o.o. za rok 2010