fbpx

AOW to firma faktoringowa która od ponad 30 lat oferuje faktoring.

Zapewnienie prywatności

Polityka ochrony danych osobowych

Dokładamy wszelkich starań, aby powierzone nam dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz aby były chronione przez utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane przez okres dłuższy niż wymagany przepisami prawa lub przewidziany w naszych wewnętrznych regulacjach. Zachowujemy poufność przekazanych nam danych, poprzez zastosowanie środków bezpieczeństwa i ochrony danych zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych jest AOW Faktoring Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Traugutta 16B. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email aow@aow.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.aow.pl/kontakt, telefonicznie pod numerem +48 343-720-476  lub pisemnie na adres spółki.