fbpx

AOW to firma faktoringowa która od ponad 30 lat oferuje faktoring.

AOW Faktoring S.A. – ul. Traugutta 16B, 42-215 Częstochowa

30 LAT NA RYNKU!

Godziny pracy: 8:00 – 15:00

Płynność finansowa i bezpieczeństwo obrotu to klucz do sukcesu w branży budowlanej!

Częste opóźnienia w odbiorach, długie terminy płatności, brak dywersyfikacji oraz ryzyko związane z niewypłacalnością kontrahenta mogą być wyzwaniem dla rozwoju Twojej firmy.

Faktoring dla branży budowlanej to:

  1. Pieniądze na koncie od razu po wystawieniu faktury.
  2. Weryfikacja obecnych i przyszłych kontrahentów.
  3. Odpowiednie udokumentowanie odebranych prac.
  4. Elastyczne podejście do braku terminowych zapłat.
  5. Skuteczne dochodzenie należności w przypadku braku zapłaty.

Z faktoringu najlepiej skorzystać jeszcze przed rozpoczęciem realizacji zleconych prac, aby uniknąć potem rozczarowań i niepotrzebnego stresu związanego z brakiem zapłaty.

Podpisanie umowy z AOW nie wiąże się z żadnym kosztem, natomiast od początku oferuje szereg korzyści. Sprawdzimy kondycję finansową Twoich kontrahentów w całym łańcuchu – od podwykonawców, przez generalnego wykonawcę aż po inwestora. 

Wskażemy też ryzyka związane ze współpracą oraz te związane z podpisywaną umową. I to wszystko bez żadnych opłat. Prowizję faktoringową płacisz tylko od finansowanej faktury.

U nas pieniądze otrzymasz bezzwłocznie po odbiorze prac i potwierdzeniu faktury, dzięki czemu terminowo uregulujesz swoje zobowiązania i przeznaczysz środki na kolejne projekty lub inwestycje. Na skutek Twojego zaangażowania i przy naszym wsparciu wzrasta Twoja wiarygodność u zleceniodawcy, dzięki czemu zwiększysz swoją konkurencyjność i zapewnisz sobie kolejne zlecenia.

Nasz zespół będzie monitorował bieżącą sytuację Twoich kontrahentów, a w przypadku braku zapłaty sprawnie przeprowadzi cały proces windykacji.

Faktoring dla mikro, małych i średnich firm.

Faktoring
Mikro firmy

Na współpracę mogą liczyć nawet najmniejsze firmy, ponieważ AOW nie ustala minimum wymaganego obrotu. Jesteśmy również otwarci na współpracę ze start up’ami tj. podmiotami rozpoczynającymi działalność rynkową. Koszt miesięcznego finansowania jest zależny od ilości wystawianych miesięcznie faktur oraz od oceny jakości odbiorców.

Faktoring
Małej firmy

Główna grupa Klientów w portfelu AOW. Sposób skonstruowania naszej oferty pozwala nam współpracować zarówno z firmami początkującymi, jak i z tymi, których pozycja rynkowa jest ugruntowana. Koszt miesięcznego finansowania jest zależny od ilości wystawionych miesięcznie faktur oraz od oceny jakości odbiorców.

Faktoring
Średniej firmy

AOW posiada stabilne i przejrzyste źródła finansowania w postaci emisji obligacji korporacyjnych notowanych na rynku Catalyst. To pozwala nam obsługiwać podmioty o dużym zapotrzebowaniu kapitałowym. Koszt miesięcznego finansowania jest zależny od ilości wystawianych miesięcznie faktur oraz od oceny jakości odbiorców klienta.