Osoby odpowiedzialne za kontakty z Inwestorami:

Michał Kinkel
Prezes Zarządu
email: mkinkel@aow.com.pl
Julian Kinkel
Wiceprezes Zarządu
email: jkinkel@aow.com.pl

Autoryzowany Doradca oraz Animator Rynku w alternatywnym systemie obrotu Catalyst:

NOBLE Securities S.A.
ul. Lubicz 3/215, 31-034 Kraków
Tel.: 12 426 25 15
Fax: 12 411 17 66