fbpx

AOW to firma faktoringowa która od ponad 30 lat oferuje faktoring.

AOW Faktoring S.A. – ul. Traugutta 16B, 42-215 Częstochowa

30 LAT NA RYNKU!

Godziny pracy: 8:00 – 15:00

Relacje Inwestorskie:

W dniu 26 sierpnia 2010 r. na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje naszej Spółki. Jesteśmy już 32 Emitentem, którego dłużne instrumenty finansowe zostały wprowadzone do obrotu na tym rynku.

Obejrzyj relację z debiutu naszej Spółki na rynku Catalyst

Uroczystość rozpoczęła się od śniadania Zarządu Spółki z Panią Beatą Jarosz która jest Członkiem Zarządu GPW S.A. w Warszawie oraz Panem Robertem Kwiatkowskim, Wicedyrektorem Działu Rozwoju Rynku GPW. Następnie o godzinie 10:30 w Sali Catalyst nastąpiła część oficjalna. Po powitaniu licznie przybyłych gości, dziennikarzy i pracowników firmy oraz wystąpieniu Pani Beaty Jarosz głos zabrał Pan Michał Kinkel, Prezes Zarządu AOW Faktoring.

„Każda niezależna, niebankowa firma faktoringowa dla dynamicznego rozwoju wymaga wysokiego poziomu zewnętrznego finansowania który umożliwia wzrost akcji faktoringowej. Kapitał dłużny w postaci obligacji jest jednym z najlepszych źródeł finansowania dla firm takich jak nasza. Powstanie rynku Catalyst umożliwiło nam przedstawienie takiej właśnie oferty inwestorom” powiedział Pan Michał Kinkel. Podziękowania zostały skierowane do Inwestorów Spółki za obdarzenie jej zaufaniem oraz do Noble Securities S.A. za sprawne przeprowadzenie oferty.

Następnie głos zabrał Pan Julian Kinkel prezentując efekty wykorzystania środków z emisji dla finansowania polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Zapewnił również, że bezpieczeństwo powierzonych przez Inwestorów środków będzie najwyższym priorytetem Zarządu Spółki. Nastąpiły również podziękowania dla pracowników firmy za ich wkład w rozwój AOW Faktoring.

Dalsza część uroczystości to między innymi wręczenie przez Panią Beatę Jarosz statuetki oraz certyfikatu poświadczającego emisję obligacji wyemitowanych przez AOW Faktoring na rynku Catalyst na ręce Pana Michała Kinkla oraz Pana Juliana Kinkla.

Kolejnym punktem programu była prezentacja AOW Faktoring, jej przedmiotu działalności, informacji o stanie wykorzystania środków z emisji oraz planów na przyszłość poprowadzona przez Pana Michała Kinkla. Na tym zakończyła się część oficjalna. Jeszcze krótka sesja fotograficzna i nasi goście zostali zaproszeni na poczęstunek i dyskusję w kuluarach.

W ramach przygotowywanego w tym dniu programu o GPW S.A. w Warszawie przez francuską telewizję informacyjną France24 Pan Michał Kinkel udzielił wywiadu w języku angielskim redaktorowi tej stacji.

Wszystkim obecnym na tej bardzo ważnej dla nas uroczystości serdecznie dziękujemy za przybycie.