fbpx

AOW to firma faktoringowa która od ponad 30 lat oferuje faktoring.

AOW Faktoring S.A. – ul. Traugutta 16B, 42-215 Częstochowa

30 LAT NA RYNKU!

Godziny pracy: 8:00 – 15:00

Relacje Inwestorskie:

AOW Faktoring S.A. jest pierwszym Faktorem którego obligacje zaczęły być notowane na rynku Catalyst. Emitujemy obligacje nieprzerwanie od 2010 roku. W tym czasie spółka wyemitowała 17 serii obligacji o wartości 96 mln zł. Spłaconych, terminowo lub przed terminem, zostało 14 serii o łącznej wartości 75 mln zł. Obecnie całość zadłużenia obligacyjnego AOW Faktoring S.A. wynosi 21 mln zł.

Spółka AOW Faktoring S.A. zapłaciła dotąd swoim inwestorom obligacyjnym kwotę 12,5 mln zł tytułem odsetek liczonych tylko od spłaconych dotychczas serii.

Zarząd AOW Faktoring S.A. oświadcza, iż na dzień 31.07.2023 WPZ wynosi 48 067 650,54 PLN i stanowi 231% NSZ

Zarząd AOW Faktoring S.A. oświadcza, iż na dzień 30.06.2023 WPZ wynosi 48 795 183,78 PLN i stanowi 234% NSZ.

Zarząd AOW Faktoring S.A. oświadcza, iż na dzień 31.05.2023 WPZ wynosi 46 921 867,44 PLN i stanowi 225% NSZ.

Zarząd AOW Faktoring S.A. oświadcza, iż na dzień 30.04.2023 WPZ wynosi 48 480 600.66 PLN i stanowi 233% NSZ.

Zarząd AOW Faktoring S.A. oświadcza, iż na dzień 31.03.2023 WPZ wynosi 52 544 016,45 PLN i stanowi 204% NSZ.
Zarząd AOW Faktoring S.A. oświadcza, iż na dzień 28.02.2023 WPZ wynosi 49 786 637,62 PLN i stanowi 193% NSZ.
Zarząd AOW Faktoring S.A. oświadcza, iż na dzień 31.01.2023 WPZ wynosi 47 713 818,63 PLN i stanowi 185% NSZ.
Zarząd AOW Faktoring S.A. oświadcza, iż na dzień 31.12.2022 WPZ wynosi 45 316 704,56 PLN i stanowi 175% NSZ.
Zarząd AOW Faktoring S.A. oświadcza, iż na dzień 30.11.2022 WPZ wynosi 48 309 928,61 PLN i stanowi 242% NSZ.
Zarząd AOW Faktoring S.A. oświadcza, iż na dzień 31.10.2022 WPZ wynosi 47 574 326,35 PLN i stanowi 238% NSZ.
Zarząd AOW Faktoring S.A. oświadcza, iż na dzień 30.09.2022 WPZ wynosi 46 814 404,33 PLN i stanowi 201% NSZ.
Zarząd AOW Faktoring S.A. oświadcza, iż na dzień 31.08.2022 WPZ wynosi 48 433 092,55 PLN i stanowi 208% NSZ.
Zarząd AOW Faktoring S.A. oświadcza, iż na dzień 31.07.2022 WPZ wynosi 45 734 571,44 PLN i stanowi 197% NSZ.
Zarząd AOW Faktoring S.A. oświadcza, iż na dzień 30.06.2022 WPZ wynosi 48 323 895,16 PLN i stanowi 208% NSZ.
Zarząd AOW Faktoring S.A. oświadcza, iż na dzień 31.05.2022 WPZ wynosi 46 860 154,08 PLN i stanowi 202% NSZ.
Zarząd AOW Faktoring S.A. oświadcza, iż na dzień 30.04.2022 WPZ wynosi 44 688 799,68 PLN i stanowi 192% NSZ.
Zarząd AOW Faktoring S.A. oświadcza, iż na dzień 31.03.2022 WPZ wynosi 49 136 138,89 PLN i stanowi 186% NSZ.
Zarząd AOW Faktoring S.A. oświadcza, iż na dzień 28.02.2022 WPZ wynosi 47 666 830,85 PLN i stanowi 180% NSZ.
Zarząd AOW Faktoring S.A. oświadcza, iż na dzień 31.01.2022 WPZ wynosi 43 701 911,79 PLN i stanowi 166% NSZ.
Zarząd AOW Faktoring S.A. oświadcza, iż na dzień 31.12.2021 WPZ wynosi 38 518 049,73 PLN i stanowi 211% NSZ.
Zarząd AOW Faktoring S.A. oświadcza, iż na dzień 30.11.2021 WPZ wynosi 39 304 570,64 PLN i stanowi 215% NSZ.
Zarząd AOW Faktoring S.A. oświadcza, iż na dzień 31.10.2021 WPZ wynosi 39 164 660,21 PLN i stanowi 215% NSZ.
Zarząd AOW Faktoring S.A. oświadcza, iż na dzień 30.09.2021 WPZ wynosi 39 385 238,78 PLN i stanowi 216% NSZ.
Zarząd AOW Faktoring S.A. oświadcza, iż na dzień 31.08.2021 WPZ wynosi 36 335 861,71 PLN i stanowi 181% NSZ.
Zarząd AOW Faktoring S.A. oświadcza, iż na dzień 31.07.2021 WPZ wynosi 38 687 987,33 PLN i stanowi 192% NSZ.
Zarząd AOW Faktoring S.A. oświadcza, iż na dzień 30.06.2021 WPZ wynosi 38 054 013,54 PLN i stanowi 189% NSZ.
Zarząd AOW Faktoring S.A. oświadcza, iż na dzień 31.05.2021 WPZ wynosi 33 996 662,66 PLN i stanowi 169% NSZ.
Zarząd AOW Faktoring S.A. oświadcza, iż na dzień 30.04.2021 WPZ wynosi 34 864 615,31 PLN i stanowi 174% NSZ.
Zarząd AOW Faktoring S.A. oświadcza, iż na dzień 31.03.2021 WPZ wynosi 34 717 276,92 PLN i stanowi 262% NSZ.
Zarząd AOW Faktoring S.A. oświadcza, iż na dzień 28.02.2021 WPZ wynosi 31 627 422,66 PLN i stanowi 239% NSZ.
Zarząd AOW Faktoring S.A. oświadcza, iż na dzień 31.01.2021 WPZ wynosi 32 171 998,27 PLN i stanowi 243% NSZ.
Zarząd AOW Faktoring S.A. oświadcza, iż na dzień 31.12.2020 WPZ wynosi 31 554 024,67 PLN i stanowi 238% NSZ.
Zarząd AOW Faktoring S.A. oświadcza, iż na dzień 30.11.2020 WPZ wynosi 27 788 459,77 PLN i stanowi 210% NSZ.
Zarząd AOW Faktoring S.A. oświadcza, iż na dzień 31.10.2020 WPZ wynosi 28 494 381,89 PLN i stanowi 215% NSZ.
Zarząd AOW Faktoring S.A. oświadcza, iż na dzień 30.09.2020 WPZ wynosi 27 312 300,83 PLN i stanowi 150% NSZ.
Zarząd AOW Faktoring S.A. oświadcza, iż na dzień 31.08.2020 WPZ wynosi 27 689 472,62 PLN i stanowi 152% NSZ.
Zarząd AOW Faktoring S.A. oświadcza, iż na dzień 31.07.2020 WPZ wynosi 28 300 012,12 PLN i stanowi 155% NSZ
Zarząd AOW Faktoring S.A. oświadcza, iż na dzień 30.06.2020 WPZ wynosi 27 676 200,10 PLN i stanowi 152% NSZ.
Zarząd AOW Faktoring S.A. oświadcza, iż na dz ień 31.05.2020 WPZ wynosi 28 046 694,88 PLN i stanowi 154% NSZ.
Zarząd AOW Faktoring S.A. oświadcza, iż na dzień 31.05.2020 WPZ wynosi 28 046 694,88 PLN i stanowi 154% NSZ.
Zarząd AOW Faktoring S.A. oświadcza, iż na dzień 30.04.2020 WPZ wynosi 27 876 399,38 PLN i stanowi 153% NSZ.
Zarząd AOW Faktoring S.A. oświadcza, iż na dzień 31.03.2020 WPZ wynosi 27 718 998,52 PLN i stanowi 152% NSZ.
Zarząd AOW Faktoring S.A. oświadcza, iż na dzień 29.02.2020 WPZ wynosi 28 581 148,78 PLN i stanowi 157% NSZ.
Zarząd AOW Faktoring S.A. oświadcza, iż na dzień 31.01.2020 WPZ wynosi 31 532 430,66 PLN i stanowi 173% NSZ.
Zarząd AOW Faktoring S.A. oświadcza, iż na dzień 31.12.2019 WPZ wynosi 30 489 873,50 PLN i stanowi 167% NSZ.
Zarząd AOW Faktoring S.A. oświadcza, iż na dzień 30.11.2019 WPZ wynosi 32 960 758,31 PLN i stanowi 181% NSZ.
Zarząd AOW Faktoring S.A. oświadcza, iż na dzień 31.10.2019 WPZ wynosi 31 530 926,99 PLN i stanowi 173% NSZ.
Zarząd AOW Faktoring S.A. oświadcza, iż na dzień 30.09.2019 WPZ wynosi 32 560 465,00 PLN i stanowi 178% NSZ.
Zarząd AOW Faktoring S.A. oświadcza, iż na dzień 31.08.2019 WPZ wynosi 32 728 352,31 PLN i stanowi 179% NSZ.
Zarząd AOW Faktoring S.A. oświadcza, iż na dzień 31.07.2019 WPZ wynosi 32 254 074,28 PLN i stanowi 177% NSZ.
Zarząd AOW Faktoring S.A. oświadcza, iż na dzień 30.06.2019 WPZ wynosi 32 162 964,44 PLN i s>tanowi 176% NSZ.
Zarząd AOW Faktoring S.A. oświadcza, iż na dzień 31.05.2019 WPZ wynosi 29 521 743,31 PLN i stanowi 162% NSZ.
Zarząd AOW Faktoring S.A. oświadcza, iż na dzień 30.04.2019 WPZ wynosi 35 203 647,78 PLN i stanowi 152% NSZ.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wprowadził do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacje AOW Faktoring S.A. o następujących parametrach:

DANE OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII R
Nazwa Emitenta: AOW Faktoring S.A.
Typ i rodzaj obligacji: na okaziciela
Nazwa serii: R
Liczba obligacji: 10 000,00
Wartość nominalna jednej obligacji: 1000,00 zł
Wartość emisji: 5 844 000,00
Data wykupu: 14.12.2025 r.
Oprocentowanie obligacji: zmienne, WIBOR 3M + 6,0 pp
Autoryzowany Doradca: Michael/Strom Dom Maklerski S.A.
Animator rynku:
Zabezpieczenia: zastaw rejestrowy wpisany do rejestru zastawów przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod nr 2353566
Spłata zgodnie z terminem:  
DANE OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII P
Nazwa Emitenta: AOW Faktoring S.A.
Typ i rodzaj obligacji: na okaziciela
Nazwa serii: P
Liczba obligacji: 100 000,00
Wartość nominalna jednej obligacji: 100,00 zł
Wartość emisji: 10 000 000,00
Data wykupu: 50% – 25.01.2024 r., 50% – 25.01.2025 r.
Oprocentowanie obligacji: zmienne, WIBOR 3M + 5,1 pp
Autoryzowany Doradca: Michael/Strom Dom Maklerski S.A.
Animator rynku:
Zabezpieczenia: zastaw rejestrowy wpisany do rejestru zastawów przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod nr 2353566
Spłata zgodnie z terminem:  
DANE OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII O
Nazwa Emitenta: AOW Faktoring S.A.
Typ i rodzaj obligacji: na okaziciela
Nazwa serii: O
Liczba obligacji: 100 000,00
Wartość nominalna jednej obligacji: 100,00 zł
Wartość emisji: 10 000 000,00
Data wykupu: 50% – 30.04.2023 r., 50% – 30.04.2024 r.
Oprocentowanie obligacji: stałe, 6% w skali roku
Autoryzowany Doradca: Michael/Strom Dom Maklerski S.A.
Animator rynku:
Zabezpieczenia: zastaw rejestrowy wpisany do rejestru zastawów przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod nr 2353566
Spłata zgodnie z terminem: spłacone zgodnie z terminem 30.04.2023 – 5 000 000,00 zł
DANE OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII N – OBLIGACJE WYKUPIONE ZGODNIE Z DATĄ WYKUPU
Nazwa Emitenta: AOW Faktoring S.A.
Typ i rodzaj obligacji: na okaziciela
Nazwa serii: N
Liczba obligacji: 50 000,00
Wartość nominalna jednej obligacji: 100,00 zł
Wartość emisji: 5 000 000,00
Data wykupu: 21.04.2022 r.
Oprocentowanie obligacji: zmienne, WIBOR 3M + 5,0 pp
Autoryzowany Doradca: Michael/Strom Dom Maklerski S.A.
Animator rynku: Noble Securities S.A.
Zabezpieczenia: zastaw rejestrowy wpisany do rejestru zastawów przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod nr 2353566
Spłata zgodnie z terminem: spłacone 
DANE OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII M – OBLIGACJE WYKUPIONE ZGODNIE Z DATĄ WYKUPU
Nazwa Emitenta: AOW Faktoring S.A.
Typ i rodzaj obligacji: na okaziciela
Nazwa serii: M
Liczba obligacji: 50 000,00
Wartość nominalna jednej obligacji: 100,00 zł
Wartość emisji: 5 000 000,00
Data wykupu: 05.09.2021 r.
Oprocentowanie obligacji: zmienne, WIBOR 3M + 5,0 pp
Autoryzowany Doradca: Michael/Strom Dom Maklerski Sp. z o.o.
Animator rynku: Noble Securities S.A
Zabezpieczenia: zastaw rejestrowy wpisany do rejestru zastawów przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod nr 2353566
Spłata zgodnie z terminem: spłacone 
DANE OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII L – OBLIGACJE WYKUPIONE ZGODNIE Z DATĄ WYKUPU
Nazwa Emitenta: AOW Faktoring S.A.
Typ i rodzaj obligacji: na okaziciela
Nazwa serii: L
Liczba obligacji: 32 489,00
Wartość nominalna jednej obligacji: 100,00 zł
Wartość emisji: 3 248 900,00
Data wykupu: 10.10.2022 r.
Oprocentowanie obligacji: zmienne, WIBOR 3M + 5,0 pp
Autoryzowany Doradca: Michael/Strom Dom Maklerski Sp. z o.o.
Animator rynku: Noble Securities S.A.
Zabezpieczenia: zastaw rejestrowy wpisany do rejestru zastawów przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod nr 2353566
Spłata zgodnie z terminem: Spłacone 
DANE OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII K – OBLIGACJE WYKUPIONE ZGODNIE Z DATĄ WYKUPU
Nazwa Emitenta: AOW Faktoring S.A.
Typ i rodzaj obligacji: na okaziciela
Nazwa serii: K
Liczba obligacji: 50 000,00
Wartość nominalna jednej obligacji: 100,00 zł
Wartość emisji: 5 000 000,00
Data wykupu: 26.10.2020 r.
Oprocentowanie obligacji: zmienne, WIBOR 3M + 4,7 pp
Autoryzowany Doradca: Michael/Strom Dom Maklerski Sp. z o.o.
Animator rynku: Noble Securities S.A.
Zabezpieczenia: zastaw rejestrowy wpisany do rejestru zastawów przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod nr 2353566
Spłata zgodnie z terminem: Spłacone 
DANE OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII J – OBLIGACJE WYKUPIONE ZGODNIE Z DATĄ WYKUPU
Nazwa Emitenta: AOW Faktoring S.A.
Typ i rodzaj obligacji: na okaziciela
Nazwa serii: J
Liczba obligacji: 50 000,00
Wartość nominalna jednej obligacji: 100,00 zł
Wartość emisji: 5 000 000,00
Data wykupu: 17.02.2020 r.
Oprocentowanie obligacji: zmienne, WIBOR 3M + 4,7 pp
Autoryzowany Doradca: Michael/Strom Dom Maklerski Sp. z o.o.
Animator rynku: Noble Securities S.A.
Zabezpieczenia: zastaw rejestrowy wpisany do rejestru zastawów przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod nr 2353566
Spłata zgodnie z terminem: Spłacone
DANE OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII I – OBLIGACJE WYKUPIONE ZGODNIE Z DATĄ WYKUPU
Nazwa Emitenta: AOW Faktoring S.A.
Typ i rodzaj obligacji: na okaziciela
Nazwa serii: I
Liczba obligacji: 50 000,00
Wartość nominalna jednej obligacji: 100,00 zł
Wartość emisji: 5 000 000,00
Data wykupu: 30.09.2019 r.
Oprocentowanie obligacji: zmienne, WIBOR 3M + 4,7 pp
Autoryzowany Doradca: Michael/Strom Dom Maklerski Sp. z o.o.
Animator rynku: Noble Securities S.A.
Zabezpieczenia: zastaw rejestrowy wpisany do rejestru zastawów przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod nr 2353566
Spłata zgodnie z terminem: Spłacone
DANE OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII H – OBLIGACJE WYKUPIONE ZGODNIE Z DATĄ WYKUPU
Nazwa Emitenta: AOW Faktoring S.A.
Typ i rodzaj obligacji: na okaziciela
Nazwa serii: H
Liczba obligacji: 50 000,00
Wartość nominalna jednej obligacji: 100,00 zł
Wartość emisji: 5 000 000,00
Data wykupu: 31.05.2019 r.
Oprocentowanie obligacji: zmienne, WIBOR 3M + 4,7 pp
Autoryzowany Doradca: Michael/Strom Dom Maklerski Sp. z o.o.
Animator rynku: Noble Securities S.A.
Zabezpieczenia: zastaw rejestrowy wpisany do rejestru zastawów przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod nr 2353566
Spłata zgodnie z terminem: Spłacone
DANE OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII G – OBLIGACJE WYKUPIONE ZGODNIE Z DATĄ WYKUPU
Nazwa Emitenta: AOW Faktoring S.A.
Typ i rodzaj obligacji: na okaziciela
Nazwa serii: G
Liczba obligacji: 50 000,00
Wartość nominalna jednej obligacji: 100,00 zł
Wartość emisji: 5 000 000,00
Data wykupu: 10.12.2018 r.
Oprocentowanie obligacji: zmienne, WIBOR 3M + 5 pp
Autoryzowany Doradca: Michael/Strom Dom Maklerski Sp. z o.o.
Animator rynku: Noble Securities S.A.
Zabezpieczenia: zastaw rejestrowy wpisany do rejestru zastawów przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod nr 2353566
Spłata zgodnie z terminem: Spłacone
DANE OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII F – OBLIGACJE WYKUPIONE ZGODNIE Z DATĄ WYKUPU
Nazwa Emitenta: AOW Faktoring S.A.
Typ i rodzaj obligacji: na okaziciela
Nazwa serii: F
Liczba obligacji: 20 000,00
Wartość nominalna jednej obligacji: 100,00 zł
Wartość emisji: 2 000 000,00
Data wykupu: 17.06.2018 r.
Oprocentowanie obligacji: zmienne, WIBOR 3M + 5 pp
Autoryzowany Doradca: Noble Securities S.A.
Animator rynku: Noble Securities S.A.
Zabezpieczenia: zastaw rejestrowy wpisany do rejestru zastawów przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod nr 2353566
Spłata zgodnie z terminem: Spłacone
DANE OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII E – OBLIGACJE WYKUPIONE ZGODNIE Z DATĄ WYKUPU
Nazwa Emitenta: AOW Faktoring S.A.
Typ i rodzaj obligacji: na okaziciela
Nazwa serii: E
Liczba obligacji: 50 000,00
Wartość nominalna jednej obligacji: 100,00 zł
Wartość emisji: 5 000 000,00
Data wykupu: 28.05.2017 r.
Oprocentowanie obligacji: zmienne, WIBOR 3M + 5 pp
Autoryzowany Doradca: Noble Securities S.A.
Animator rynku: Noble Securities S.A.
Zabezpieczenia: zastaw rejestrowy wpisany do rejestru zastawów przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod nr 2353566
Spłata zgodnie z terminem: Spłacone
DANE OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII D – OBLIGACJE WYKUPIONE ZGODNIE Z DATĄ WYKUPU
Nazwa Emitenta: AOW Faktoring S.A.
Typ i rodzaj obligacji: na okaziciela
Nazwa serii: D
Liczba obligacji: 50 000,00
Wartość nominalna jednej obligacji: 100,00 zł
Wartość emisji: 5 000 000,00
Data wykupu: 28.03.2017 r.
Oprocentowanie obligacji: zmienne, WIBOR 3M + 5 pp
Autoryzowany Doradca: Noble Securities S.A.
Animator rynku: Noble Securities S.A.
Zabezpieczenia: zastaw rejestrowy wpisany do rejestru zastawów przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod nr 2353566
Spłata zgodnie z terminem: Spłacone
DANE OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII C – OBLIGACJE WYKUPIONE ZGODNIE Z DATĄ WYKUPU
Nazwa Emitenta: AOW Faktoring S.A.
Typ i rodzaj obligacji: na okaziciela
Nazwa serii: C
Liczba obligacji: 50 000,00
Wartość nominalna jednej obligacji: 100,00 zł
Wartość emisji: 5 000 000,00
Data wykupu: 26.04.2016 r.
Oprocentowanie obligacji: zmienne, WIBOR 3M + 5 pp
Autoryzowany Doradca: Noble Securities S.A.
Animator rynku: Noble Securities S.A.
Zabezpieczenia: zastaw rejestrowy wpisany do rejestru zastawów przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod nr 2353566
Spłata zgodnie z terminem: Spłacone
DANE OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII B – OBLIGACJE WYKUPIONE ZGODNIE Z DATĄ WYKUPU
Nazwa Emitenta: AOW Faktoring Sp. z o.o.
Typ i rodzaj obligacji: na okaziciela
Nazwa serii: B
Liczba obligacji: 100 000,00
Wartość nominalna jednej obligacji: 100,00 zł
Wartość emisji: 10 000 000,00
Data wykupu: 28.02.2014 r.
Oprocentowanie obligacji: stałe, 10,2% w skali roku
Autoryzowany Doradca: Noble Securities S.A.
Animator rynku: Noble Securities S.A.
Zabezpieczenia: zastaw rejestrowy wpisany do rejestru zastawów przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod nr 2353566
Spłata zgodnie z terminem: Spłacone
DANE OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII A – OBLIGACJE WYKUPIONE ZGODNIE Z DATĄ WYKUPU
Nazwa Emitenta: AOW Faktoring Sp. z o.o.
Typ i rodzaj obligacji: na okaziciela
Nazwa serii: A
Liczba obligacji: 50 000,00
Wartość nominalna jednej obligacji: 100,00 zł
Wartość emisji: 5 000 000,00
Data wykupu: 28.05.2012 r.
Oprocentowanie obligacji: stałe, 11% w skali roku
Autoryzowany Doradca: Noble Securities S.A.
Animator rynku: Noble Securities S.A.
Zabezpieczenia: zastaw rejestrowy wpisany do rejestru zastawów przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod nr 2353566
Spłata zgodnie z terminem: Spłacone