Zarząd AOW Faktoring S.A. oświadcza, iż na dzień 31.03.2020 WPZ wynosi 27 718 998,52 PLN i stanowi 152% NSZ.
Zarząd AOW Faktoring S.A. oświadcza, iż na dzień 29.02.2020 WPZ wynosi 28 581 148,78 PLN i stanowi 157% NSZ.
Pokaż więcej/Ukryj
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wprowadził do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacje AOW Faktoring S.A. o następujących parametrach:
DANE OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII M
Nazwa Emitenta:AOW Faktoring S.A.
Typ i rodzaj obligacji:na okaziciela
Nazwa serii:M
Liczba obligacji:50 000,00
Wartość nominalna jednej obligacji:100,00 zł
Wartość emisji:5 000 000,00
Data wykupu:05.09.2021 r.
Oprocentowanie obligacji:zmienne, WIBOR 3M + 5,0 pp
Autoryzowany Doradca:Michael/Strom Dom Maklerski Sp. z o.o.
Animator rynku:
Zabezpieczenia:zastaw rejestrowy wpisany do rejestru zastawów przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod nr 2353566
Spłata zgodnie z terminem: 
DANE OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII L
Nazwa Emitenta:AOW Faktoring S.A.
Typ i rodzaj obligacji:na okaziciela
Nazwa serii:L
Liczba obligacji:32 489,00
Wartość nominalna jednej obligacji:100,00 zł
Wartość emisji:3 248 900,00
Data wykupu:10.10.2022 r.
Oprocentowanie obligacji:zmienne, WIBOR 3M + 5,0 pp
Autoryzowany Doradca:Michael/Strom Dom Maklerski Sp. z o.o.
Animator rynku:Noble Securities S.A.
Zabezpieczenia:zastaw rejestrowy wpisany do rejestru zastawów przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod nr 2353566
Spłata zgodnie z terminem: 
DANE OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII K
Nazwa Emitenta:AOW Faktoring S.A.
Typ i rodzaj obligacji:na okaziciela
Nazwa serii:K
Liczba obligacji:50 000,00
Wartość nominalna jednej obligacji:100,00 zł
Wartość emisji:5 000 000,00
Data wykupu:26.10.2020 r.
Oprocentowanie obligacji:zmienne, WIBOR 3M + 4,7 pp
Autoryzowany Doradca:Michael/Strom Dom Maklerski Sp. z o.o.
Animator rynku:
Zabezpieczenia:zastaw rejestrowy wpisany do rejestru zastawów przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod nr 2353566
Spłata zgodnie z terminem: 
DANE OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII J – OBLIGACJE WYKUPIONE ZGODNIE Z DATĄ WYKUPU
Nazwa Emitenta:AOW Faktoring S.A.
Typ i rodzaj obligacji:na okaziciela
Nazwa serii:J
Liczba obligacji:50 000,00
Wartość nominalna jednej obligacji:100,00 zł
Wartość emisji:5 000 000,00
Data wykupu:17.02.2020 r.
Oprocentowanie obligacji:zmienne, WIBOR 3M + 4,7 pp
Autoryzowany Doradca:Michael/Strom Dom Maklerski Sp. z o.o.
Animator rynku:Noble Securities S.A.
Zabezpieczenia:zastaw rejestrowy wpisany do rejestru zastawów przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod nr 2353566
Spłata zgodnie z terminem:Spłacone
DANE OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII I – OBLIGACJE WYKUPIONE ZGODNIE Z DATĄ WYKUPU
Nazwa Emitenta:AOW Faktoring S.A.
Typ i rodzaj obligacji:na okaziciela
Nazwa serii:I
Liczba obligacji:50 000,00
Wartość nominalna jednej obligacji:100,00 zł
Wartość emisji:5 000 000,00
Data wykupu:30.09.2019 r.
Oprocentowanie obligacji:zmienne, WIBOR 3M + 4,7 pp
Autoryzowany Doradca:Michael/Strom Dom Maklerski Sp. z o.o.
Animator rynku:Noble Securities S.A.
Zabezpieczenia:zastaw rejestrowy wpisany do rejestru zastawów przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod nr 2353566
Spłata zgodnie z terminem:Spłacone
DANE OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII H – OBLIGACJE WYKUPIONE ZGODNIE Z DATĄ WYKUPU
Nazwa Emitenta:AOW Faktoring S.A.
Typ i rodzaj obligacji:na okaziciela
Nazwa serii:H
Liczba obligacji:50 000,00
Wartość nominalna jednej obligacji:100,00 zł
Wartość emisji:5 000 000,00
Data wykupu:31.05.2019 r.
Oprocentowanie obligacji:zmienne, WIBOR 3M + 4,7 pp
Autoryzowany Doradca:Michael/Strom Dom Maklerski Sp. z o.o.
Animator rynku:Noble Securities S.A.
Zabezpieczenia:zastaw rejestrowy wpisany do rejestru zastawów przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod nr 2353566
Spłata zgodnie z terminem:Spłacone
DANE OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII G – OBLIGACJE WYKUPIONE ZGODNIE Z DATĄ WYKUPU
Nazwa Emitenta:AOW Faktoring S.A.
Typ i rodzaj obligacji:na okaziciela
Nazwa serii:G
Liczba obligacji:50 000,00
Wartość nominalna jednej obligacji:100,00 zł
Wartość emisji:5 000 000,00
Data wykupu:10.12.2018 r.
Oprocentowanie obligacji:zmienne, WIBOR 3M + 5 pp
Autoryzowany Doradca:Michael/Strom Dom Maklerski Sp. z o.o.
Animator rynku:Noble Securities S.A.
Zabezpieczenia:zastaw rejestrowy wpisany do rejestru zastawów przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod nr 2353566
Spłata zgodnie z terminem:Spłacone
DANE OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII F – OBLIGACJE WYKUPIONE ZGODNIE Z DATĄ WYKUPU
Nazwa Emitenta:AOW Faktoring S.A.
Typ i rodzaj obligacji:na okaziciela
Nazwa serii:F
Liczba obligacji:20 000,00
Wartość nominalna jednej obligacji:100,00 zł
Wartość emisji:2 000 000,00
Data wykupu:17.06.2018 r.
Oprocentowanie obligacji:zmienne, WIBOR 3M + 5 pp
Autoryzowany Doradca:Noble Securities S.A.
Animator rynku:Noble Securities S.A.
Zabezpieczenia:zastaw rejestrowy wpisany do rejestru zastawów przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod nr 2353566
Spłata zgodnie z terminem:Spłacone
DANE OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII E – OBLIGACJE WYKUPIONE ZGODNIE Z DATĄ WYKUPU
Nazwa Emitenta:AOW Faktoring S.A.
Typ i rodzaj obligacji:na okaziciela
Nazwa serii:E
Liczba obligacji:50 000,00
Wartość nominalna jednej obligacji:100,00 zł
Wartość emisji:5 000 000,00
Data wykupu:28.05.2017 r.
Oprocentowanie obligacji:zmienne, WIBOR 3M + 5 pp
Autoryzowany Doradca:Noble Securities S.A.
Animator rynku:Noble Securities S.A.
Zabezpieczenia:zastaw rejestrowy wpisany do rejestru zastawów przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod nr 2353566
Spłata zgodnie z terminem:Spłacone
DANE OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII D – OBLIGACJE WYKUPIONE ZGODNIE Z DATĄ WYKUPU
Nazwa Emitenta:AOW Faktoring S.A.
Typ i rodzaj obligacji:na okaziciela
Nazwa serii:D
Liczba obligacji:50 000,00
Wartość nominalna jednej obligacji:100,00 zł
Wartość emisji:5 000 000,00
Data wykupu:28.03.2017 r.
Oprocentowanie obligacji:zmienne, WIBOR 3M + 5 pp
Autoryzowany Doradca:Noble Securities S.A.
Animator rynku:Noble Securities S.A.
Zabezpieczenia:zastaw rejestrowy wpisany do rejestru zastawów przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod nr 2353566
Spłata zgodnie z terminem:Spłacone
DANE OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII C – OBLIGACJE WYKUPIONE ZGODNIE Z DATĄ WYKUPU
Nazwa Emitenta:AOW Faktoring S.A.
Typ i rodzaj obligacji:na okaziciela
Nazwa serii:C
Liczba obligacji:50 000,00
Wartość nominalna jednej obligacji:100,00 zł
Wartość emisji:5 000 000,00
Data wykupu:26.04.2016 r.
Oprocentowanie obligacji:zmienne, WIBOR 3M + 5 pp
Autoryzowany Doradca:Noble Securities S.A.
Animator rynku:Noble Securities S.A.
Zabezpieczenia:zastaw rejestrowy wpisany do rejestru zastawów przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod nr 2353566
Spłata zgodnie z terminem:Spłacone
DANE OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII B – OBLIGACJE WYKUPIONE ZGODNIE Z DATĄ WYKUPU
Nazwa Emitenta:AOW Faktoring Sp. z o.o.
Typ i rodzaj obligacji:na okaziciela
Nazwa serii:B
Liczba obligacji:100 000,00
Wartość nominalna jednej obligacji:100,00 zł
Wartość emisji:10 000 000,00
Data wykupu:28.02.2014 r.
Oprocentowanie obligacji:stałe, 10,2% w skali roku
Autoryzowany Doradca:Noble Securities S.A.
Animator rynku:Noble Securities S.A.
Zabezpieczenia:zastaw rejestrowy wpisany do rejestru zastawów przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod nr 2353566
Spłata zgodnie z terminem:Spłacone
DANE OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII A – OBLIGACJE WYKUPIONE ZGODNIE Z DATĄ WYKUPU
Nazwa Emitenta:AOW Faktoring Sp. z o.o.
Typ i rodzaj obligacji:na okaziciela
Nazwa serii:A
Liczba obligacji:50 000,00
Wartość nominalna jednej obligacji:100,00 zł
Wartość emisji:5 000 000,00
Data wykupu:28.05.2012 r.
Oprocentowanie obligacji:stałe, 11% w skali roku
Autoryzowany Doradca:Noble Securities S.A.
Animator rynku:Noble Securities S.A.
Zabezpieczenia:zastaw rejestrowy wpisany do rejestru zastawów przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod nr 2353566
Spłata zgodnie z terminem:Spłacone