fbpx

AOW to firma faktoringowa która od ponad 30 lat oferuje faktoring.

AOW Faktoring S.A. – ul. Traugutta 16B, 42-215 Częstochowa

30 LAT NA RYNKU!

Godziny pracy: 8:00 – 15:00

„Faktoring bez regresu”, poza finansowaniem, zawiera dodatkowo funkcję zabezpieczenia przed niewypłacalnością dłużnika. Modele współpracy przy korzystaniu z tego rodzaju usługi:

  • W oparciu o polisę własną Faktoranta – jeżeli posiadasz wykupioną polisę ubezpieczenia należności możemy, w ramach limitów nadanych przez firmę ubezpieczeniową, przystąpić do natychmiastowego finansowania wystawianych faktur (cesja praw z polisy);
  • Z przejęciem ryzyka przez AOW – po dokonaniu analizy i nadaniu limitów w ramach faktoringu pełnego, AOW wypłaca do 80% wartości brutto przedstawianych do wykupu faktur, pomniejszonej o należną prowizję faktoringową. W przypadku jeżeli dłużnik nie ureguluje zapłaty za wykupione faktury, AOW będzie dochodzić zapłaty na własny rachunek. Tak więc Faktor (AOW) przejmuje pełne ryzyko niewypłacalności dłużnika (pomniejszone o wkład własny w wysokości 20%) bez prawa regresu (z wyłączeniem jedynie wystąpienia reklamacji bądź zwrotów towaru).

Podstawowe korzyści i cechy usługi „Faktoring bez regresem”:

  • Zabezpieczenie przed ryzykiem upadłości bądź przewlekłej niewypłacalności odbiorców.
  • Zapłata nawet w dniu wystawienia faktury.
  • Poprawa dyscypliny płatniczej odbiorców.
  • Profesjonalne zarządzanie należnościami.
  • Usługa droższa od usługi faktoringu niepełnego (z regresem), ze względu na konieczność ubezpieczenia transakcji.
  • Skrócony czas akceptacji potencjalnego Faktoranta do umowy faktoringowej.
  • Możliwość przejmowania ryzyka niewypłacalności odbiorców, przy wykorzystaniu polisy ubezpieczeniowej Faktoranta.
  • Gwarancja zapłaty należności Faktoranta.