fbpx

AOW to firma faktoringowa która od ponad 30 lat oferuje faktoring.

Faktoring zamówieniowy

„Faktoring zamówieniowy” związany jest z finansowaniem zamówień. Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym co zrobisz w sytuacji, w której nie będziesz mógł zrealizować korzystnego zamówienia, ponieważ zabraknie Ci wystarczających środków obrotowych? Wartość zamówienia po prostu przekroczy Twoje możliwości finansowe. Skutecznym rozwiązaniem takich problemów jest właśnie „Faktoring zamówieniowy”.

AOW, po przedstawieniu przez Klienta szczegółów zamówienia, finansuje w fazie wstępnej do 50% jego wartości. Wartość tę możesz przeznaczyć ma zakup niezbędnych towarów/materiałów oraz pokrycie innych kosztów związanych z realizacją zamówienia.
Kiedy przygotowana jest już właściwa faktura AOW uzupełnia wypłatę do 80% jej wartości. Od tego momentu faktoring zamówieniowy zaczyna funkcjonować tak jak faktoring właściwy.

Podstawowe korzyści i cechy usługi „Faktoring zamówieniowy”:

  • Finansowanie konkretnego zamówienia lub kontraktu na etapie jego podpisania
  • Pozyskanie przez Faktoranta środków na zakup materiałów/ towarów koniecznych do realizacji zamówienia oraz pokrycie pozostałych kosztów z tym związanych.
  • Wypłata do 50% wartości zamówienia w dniu jego podpisania przez Odbiorcę oraz dopłata do 80% w dniu przekazania faktur właściwych.
  • Dajemy możliwość częściowego rozliczania zamówienia, co ma korzystny wpływ na działalność Faktoranta, poprzez stałe dostarczanie środków obrotowych.
  • Możliwość bezpośredniego regulowania zobowiązań Faktoranta, w stosunku do jego dostawców, w ramach zamówienia. W wyniku tego następuje poprawa konkurencyjności Faktoranta startującego np. w przetargach, zamówieniach publicznych czy konkursach ofert,.
  • Możliwość uzyskania przez Faktoranta korzystnych rabatów u dostawców, poprzez bieżące regulowanie zobowiązań oraz brak konieczności korzystania z kredytów kupieckich.