Budownictwo

Każde przedsiębiorstwo potrzebuje kapitału, który jest niezbędny do rozwoju i gwarantuje przewagę nad konkurencją. Dodatkowe środki finansowe w firmie oznaczają nowe możliwości. Nie łatwo jednak zyskać je natychmiastowo kiedy staną się potrzebne. Szczególnie dotkliwy dla wielu firm jest czasowy brak płynności finansowej, gdy odbiorcy faktur zwlekają ze spłatami. Jak wówczas uregulować zobowiązania własnego przedsiębiorstwa? W takiej sytuacji zaciągnięcie kredytu dla firm wcale nie musi być najlepszą opcją. Znaczne lepszym rozwiązaniem może okazać się faktoring, czyli usługa polegająca na wykupie faktur z odroczonym terminem płatności przez firmę faktoringową.

Faktoring – podstawowe zasady działania

Na polskim rynku istnieje wiele wyspecjalizowanych firm faktoringowych takich jak AOW Faktoring, które zajmują się wykupem faktur od różnego rodzaju przedsiębiorców. Za fakturę płacą natychmiast nawet do 90% wskazanej na niej wartości brutto. Pozostałe środki trafiają do klienta zwanym faktorantem, natychmiast po tym gdy odbiorca faktury ureguluje spłatę. Faktoring to koszt rzędu 1-4% prowizji od wartości wykupionych faktur. W efekcie firma korzystająca z usług faktoringowych zyskuje stały dostęp do gotówki, którą może spożytkować na dowolne cele. Co więcej, na faktoringu można nawet zarabiać. Dzięki natychmiastowej gotówce faktorant może negocjować skonto u swoich dostawców, czyli płatność gotówkowa z góry z upustem. Nierzadko taki rabat może przewyższyć koszty faktoringu. Wyższe zyski to stały rozwój przedsiębiorstwa i możliwość wzrostu oraz rozwoju.

Główne zalety faktoringu

Faktoring stale zyskuje na popularności w Polsce, za czym przemawia wiele atutów tego źródła finansowania. Przede wszystkim przedsiębiorstwo zyskuje przewidywalne, stabilne, regularne wpływy. Sam faktoring nie ma wpływu na ocenę zdolności kredytowej przedsiębiorcy i pozwala na spożytkowanie tego źródła finansowania na inwestycje. Dzięki faktoringowi firma może wyjść naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, udzielając im tzw. kredytów kupieckich, które nie stanowią już wielkiego problemu. Można w ten sposób wyprzedzić konkurencję, która wymaga szybszej lub natychmiastowej zapłaty. Ze względu na to możliwa jest choćby realizacja większej liczby zamówień w krótszym czasie. Faktoring to również metoda na unikanie niewypłacalności odbiorców faktur. Profesjonalna firma faktoringowa zawsze przeprowadza analizę naszych odbiorców i zwraca uwagę na ewentualne ryzyka związane ze współpracą z nimi.

Kto szczególnie powinien skorzystać z faktoringu?

Ze wsparcia w postaci faktoringu mogą korzystać zarówno działalności gospodarcze, które długo funkcjonują na rynku, jak i początkujący przedsiębiorcy. Z tego powodu oferta firm faktoringowych bardzo często jest kierowana do małych i średnich przedsiębiorstw, a także dla mikrofirm i startupów. Ta metoda finansowania firmy jest szczególnie atrakcyjna dla branż, w których często stosowane są wydłużone terminy płatności. Z tego powodu faktoring powinny rozważyć przedsiębiorstwa między innymi z sektora budowlanego i transportowego, ale także handlowego, usługowego czy produkcyjnego. Do zawarcia umowy z firmą faktoringową wymagane jest minimum formalności. Wystarczy historia współpracy z odbiorcami oraz dokumenty finansowe firmy która ubiega się o faktoring. Co istotne, z faktoringu mogą korzystać także firmy z zadłużeniami – dla faktora istotna jest przede wszystkim wypłacalność odbiorcy faktur. Nie ma natomiast znaczenia okres działania przedsiębiorstwa, jego branża czy osiągane przychody.

Na czym w praktyce polega faktoring?

Faktorant, czyli przedsiębiorca korzystający z usług faktoringu, wystawia fakturę na niezmiennych zasadach. Wystarczy, że umieści na niej informację o przelewie na rzecz firmy faktoringowej takiej jak AOW Faktoring S.A., wskazując przy tym nowy rachunek, na który należy przelać należność. Zapłatę za fakturę od firmy faktoringowej można otrzymać nawet w tym samym dniu, natychmiast po jej odpowiednim potwierdzeniu przez odbiorcę. Wypłacany jest określony procent od wartości faktury, zazwyczaj jest to do 70 do 90%. Istnieją różne rodzaje faktoringu.

W Polsce szczególnie popularny jest faktoring niepełny (z regresem). Polega on na finansowaniu przez faktora faktur bez przejęcia ryzyka niewypłacalności odbiorcy, jednak uwzględnia weryfikację jego wiarygodności. Zależnie od konkretnych przypadków mogą zostać wdrożone ewentualne dodatkowe zabezpieczenia, łącznie z prowadzeniem działań zmierzających od odzyskania niespłaconej faktury na drodze sądowo-komorniczej. Dla wielu firm szczególnie atrakcyjny jest także faktoring zamówieniowy. To finansowanie odbywa się już na etapie złożenia zamówienia przez odbiorcę, a jeszcze bez wystawiania faktury. Charakteryzuje go na ogół niższa kwota wypłaty, z reguły jest to 50% wartości zamówienia oraz wymóg dodatkowych zabezpieczeń. Pozwala jednak na pokrycie kosztów związanych z produkcją, zakupem towaru lub wykonania usługi.

Dodatkowe usługi firm faktoringowych

Współpraca z przedsiębiorstwem faktoringowym to nie tylko możliwość finansowania własnych należności. Duży atut stanowi także rzetelna analiza kontrahentów pod kątem ich wypłacalności. Firma faktoringowa nie podejmie się wykupu faktur dla odbiorców, którzy są zagrożeni niewypłacalnością. Dzięki temu sam faktorant zyskuje cenną informację, z kim nie należy zawierać transakcji. Faktoring pozwala również ograniczyć albo wręcz wyeliminować koszty związane z monitorowaniem i inkasem faktur, ponieważ to firma faktoringowa zarządza wszystkimi finansowanymi należnościami.

Atuty współpracy z AOW Faktoring SA

Każda firma faktoringowa posiada własną specyfikę pracy, dlatego usługi faktoringowe mogą różnić się między sobą. W przypadku współpracy z AOW Faktoring SA dużą zaletą z całą pewnością jest brak jakichkolwiek kosztów stałych związanych z umową. Pozwala to na sfinansowanie nawet pojedynczych faktur bez ponoszenia nadmiernych kosztów z tym związanych. Klienci dostają też darmowy dostęp do systemu faktoringowego Kalypso. Pozwala on na internetowe śledzenie w czasie rzeczywistym wszystkich wpłat odbiorców faktur dla faktora. Daje również możliwość dowolnego decydowania o tym, które faktury będą podlegać finansowaniu, a które nie. Nasi klienci nie są zobowiązani do długoterminowej współpracy – mogą zakończyć ją w każdej chwili. Dlatego też nie wymagamy cesji globalnej wszystkich faktur. AOW Faktoring S.A. gwarantuje wyjątkowo szybkie finansowanie po przekazaniu faktury – natychmiast po jej potwierdzeniu przez odbiorcę.

Czy faktoring zniechęca odbiorców faktur do transakcji?

Warto mieć na uwadze, że do współpracy z firmą faktoringową nie jest wymagana zgoda odbiorców faktur, chyba że w umowie zawarty jest zakaz cesji. Zwykle jednak firmy faktoringowe wymagają potwierdzenia poprawności oraz zasadności wystawienia finansowanej faktury. Jednak poza potwierdzeniem oraz zmianą rachunku bankowego na który skierowana zostanie płatność nic innego dla odbiorcy się nie zmienia.

W przypadku braku zapłaty za fakturę to faktorant ustala z faktorem dalsze postępowanie względem odbiorcy faktury. Niekoniecznie trzeba od razu decydować się na windykację sądowo-komorniczą, można również wydłużyć okres finansowania albo zadecydować o zwrocie wykupionych faktur do majątku faktoranta, zwracając faktorowi wcześniej wypłacone środki wraz z prowizją faktoringową.